Skip to main content

Rozšírená možnosť komunikácie so seniormi

Ďakujeme spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. za dodanie 4 tabletov značky Huawei spolu so SIM kartami a tak nám napomohli zabezpečiť väčšie pohodlie našich seniorov pri komunikácií s blízkymi prostredníctvom internetu.