Skip to main content

Prostredie nášho zariadenia

Klientom umožňujeme v sprievode personálu venovať sa obľúbeným prechádzkam v areáli zariadenia, posedením na slniečku a poniektorí nezabúdajú na starostlivosť o záhony kvetín a rastlín (pracovná terapia).