Skip to main content

V rámci vzájomných návštev klientov v našich zariadeniach pre seniorov sme na Ondrašovskej ulici pozvali klientov z Mincovej ulice. Naši klienti tak mali možnosť stretnúť sa s bývalými  kolegami, rodákmi z obce, či známymi. Všetci sa stretnutiu veľmi potešili a mali si toho veľa čo povedať. Na záver si rodáci z Liptovskej Kokavy aj spolu zaspievali.