Skip to main content

Aj v novootvorenom zariadení na Ondrašovskej ulici sa venujeme pamäťovým cvičeniam, ktoré sú zamerané na posilňovanie poznávacích funkcií nad rámec bežných každodenných činností. Sú to špeciálne zacielené aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj kognitívnych funkcií, ako je pamäť, pozornosť, myslenie, plánovanie, organizovanie a podobne.