Skip to main content

Pamäťová olympiáda, Reminiscenčná terapia a Biblioterapia

Testy, úlohy, krížovky, čítanie z kníh, spoločne rozhovory.
Aj takto trénujeme pamäť seniorov. Preto sme pre našich klientov pripravili tento týždeň pamäťovú olympiádu, iný si radi vypočuli čítané slovo a s ostatnými seniormi sme viedli rozhovory na časy minulé a súčasnosť.,,Spomínanie je podmienkou ľudského rozvoja, teda zmysluplnosti ľudského života v starobe.“