Skip to main content

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti si naši klienti pripravili kultúrny program pre ostatných klientov v našom zariadení. Jeseň života si naši klienti pripomenuli príhovorom, prednesom básní a spevom, kde si zaspomínali na svoju mladosť a rodný kraj. Na znak úcty a vďaku boli naši klienti obdarovaní malým darčekom – srdiečkom plneným levanduľou, ktoré vyrábali naše šikovné klientky.