Skip to main content

Náboženské aktivity

Náboženská viera je nielen inšpiráciou, potrebou ale je i významným činiteľom v priamej práci so seniormi. Naša praktická skúsenosť potvrdzuje, že viera je pre mnoho ľudí oporou pri zvládaní náročných životných situácií.Aktivita, pohyb a videnie zmyslu života sú faktormi, ktoré život v dobe neskorej staroby robia únosnými.