Skip to main content

Pani Vlastičke prajeme k meninám všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia , optimizmu do ďalších rokov a ďakujeme za pohostenie, ktoré nám k svojmu sviatku pripravila.