Skip to main content

Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby

21. september je medzinárodným dňom Alzheimerovej choroby. Toto ochorenie sme si pripomenuli prednáškou na túto tému a následnou besedou s klientmi. Nakoľko sa toto ochorenie vyskytuje v seniorskom veku, dôležitou súčasťou prednášky bola aj prevencia.