Skip to main content

Začiatok týždňa sme venovali Kulinoterapii. Klienti si v pondelok spolu s kolegyňou Jarkou pripravili chutný jablkový koláč a v utorok s kolegyňou Bibkou zemiakové placky. Táto forma terapie je medzi našimi klientmi obľúbená a radi sa zapájajú do prípravy.