Skip to main content

Komunikácia klientov s rodinou

Sociálny úsek v spolupráci s OZ Pohodovo, naďalej poskytuje možnosť komunikácie s rodinami, prostredníctvom videorozhovorov cez aplikáciu Skype, Hangouts a iné.
V prípade záujmu o videohovory so seniorom si môžete dohodnúť čas (počas pracovných dní) na emaily zpskonecna@gmail.com. Naši seniori túto možnosť komunikácie pozitívne prijali a tešia sa, keď aspoň touto formou v súčasnosti môžu vidieť svojich blízkych.