Skip to main content

Júloví oslávenci

Už tradične koncom mesiaca pripravujeme narodeninovým oslávencom malú „rodinnú“ oslavu, na ktorej nechýba šálka voňavej kávy, sladký koláčik, hudba a radosť zo vzájomnej prítomnosti. Všetkým našim oslávencom želáme najmä veľa zdravíčka a radosti do ďalších dní.