Skip to main content

Jesenná rovnodennosť

Prvý jesenný deň: Prišlo babie leto!? Hneď je seniorom veselšie! V tento krásny deň sa seniori stretli pri pamäťových a psychomotorických cvičeniach, oprave šatstva (ďakujeme našej šikovnej Janke) a skladačkách. Poobede sa vzduch niesol v tónach hudby, tanca, slnečných lúčov, a nechýbala aj pracovná terapia pri ktorej si postupne naše ˇˇrodinné prostredieˇˇ skrášľujeme jesennými dekoráciami.