Skip to main content

Jednorázové ochranné rúška

Ďakujeme mestu Liptovský Mikuláš za dodanie ďalších 600 ks ochranných rúšok pre našich seniorov.