GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.  z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Prevádzkovateľ:
 
Názov:    Domov pre seniorov Golden Age

 
Sídlo:      Mincová 5,031 05, Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová

Forma:    občianské združenie

IČO:         37848836
DIČ:         2021877913
 
Zodpovedná osoba: 
            Mgr. Patrícia Konečná

            e - mail: socusek@goldenage.sk 
            telefón:  0948 896 616
 
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami  žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.