Ako sa stať našim klientom?

Vybudovali pre Vás zariadenie pre seniorov, ktoré vytvorí svojím technickým a najmä ľudským potenciálom vysoký štandard poskytovaných služieb v prospech Vašej spokojnosti.

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb kontaktujte nás na: 

0947 927 766 – prevádzka Hlavná

0947 942 268 – Prevádzka Športová

0948 890 229 – Radka Cachová, vedúca zariadenia

0947 944 189 – Magdaléna Fraňová, zdravotný úsek

0917 799 410 – Ing. Veronika Homoláková, manažment zariadenia

Email: pusteulany@goldenage.sk

alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár a v priebehu niekoľkých dní Vás bude kontaktovať náš pracovník, ktorý Vám pomôže so všetkými administratívnymi krokmi a v prípade potreby Vám pomôže aj pri riešení Vašej sociálnej situácie.

Informačný formulár je zasielaný priamo vedeniu