Skip to main content

Felinoterapia

Prostredníctvom kontaktu s mačkou sa človek učí prijímať samého seba aj so svojimi kladmi či zápormi ako plnohodnotnú bytosť a testuje či preveruje vlastnú schopnosť nadväzovať kontakty s okolitým svetom. Prítulnosť zvieratka je upokojujúca a mnohí milovníci mačiek sú navyše presvedčení, že medzi nimi a ich mačacím miláčikom existuje akási emocionálna a či dokonca spirituálna, duchovná spriaznenosť. Možno je to preto, že v týchto elegantných stvoreniach hľadáme a nachádzame aj štipku vlastnej divokej podstaty.
Opäť u nás môžete stretnúť domáceho miláčika a pre našich seniorov je to nová možnosť radosti a potechy pri trávení voľného času na slniečku. Zároveň týmto ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Prísažnej za príbytok pre nášho miláčika.