Skip to main content

Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

This Month

Latest Past Udalosti

Prednáška

Liptovský Mikuláš

prednáška

Pamäťové cvičenia

Tomášov

zamerané na precvičenie a rozvoj kognitívnych schopností (pamäte, myslenia, uvažovania a pod.)- určovanie správneho poradia predmetov, dopĺňanie prívlastkov ku predmetom.

Senior joga

Liptovský Mikuláš

jednoduché cviky na precvičenie celého tela pri počúvaní relaxačnej hudby. Cvičenie prebieha podľa obdobia a počasia buď na terase zariadenia alebo v klubovni.