Skip to main content

OBOHATENIE KNIŽNICE PRE KLIENTOV

Ďakujeme  za obohatenie našej knižnice v Zariadení pre seniorov na Ondrašovskej ulici  pánovi Štefanovi Packovi, ktorý nám daroval knihy z Múzea Janka Kráľa. Veríme, že knihy si nájdu svojich čitateľov spomedzi našich klientov a spríjemnia im voľný čas.