Skip to main content
Ďakujeme

Touto cestou Domov pre seniorov Golden Age ďakuje spoločnosti GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. a CURADEN SLOVAKIA s.r.o., že nám vyjadrili pomoc a podporu darovaním dvojvrstvových bavlnených ochranných rúškou pre našich klientom a personálu.