Certifikáty

Certifikačný orgán systémov manažérstva PQM, s.r.o., Banská Bystrica vydal dňa 09.08.2021 Domovu pre seniorov Golden Age, o.z. Ulica Mozartova 6329/9, 917 01 Trnava akreditovaný certifikát, ktorý potvrdil používanie systému manažérstva kvality.

Certifikát potvrdzuje, že Domov pre seniorov Golden Age zaviedlo a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016/EN ISO 9001: 2015 v rozsahu poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby klientom.

Prípravný proces zameraný na budovanie systému manažérstva sme zahájili v roku 2020. Zamestnanci počas vzdelávacích aktivít boli oboznámení s požiadavkami na systém manažérstva kvality s orientáciou na procesný prístup a modelovanie procesov, metódy a nástrojov kvality. Vedúci zamestnanci získali certifikát manažéra kvality a zamestnanci absolvovali vzdelávanie zamerané na činnosť interného audítora. Certifikačný orgán systémov manažérstva v roku 2021 vykonal v zariadení audit na základe ktorého bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave certifikácie a prajeme si, aby zariadenie prostredníctvom svojich zamestnancov a prijatej Politiky kvality stále dokázalo zvyšovať kvalitu života klientov.