Skip to main content

Dňa 8.9.2020 v tichosti odišla naša mama, stará mama, prastará mama i priateľka, Marienka Feriančeková, ktorá bola Vašou klientkou 5 rokov. Touto cestou chceme vyjadriť svoju vďaku celému personálu zariadenia za starostlivosť a láskavý prístup. Boli sme spokojní s opaterou,programom pre seniorov aj prístupom službukonajúcich sestier, vždy bola čistá a upravená. Aj napriek tomu , že posledné dva roky bola na vozíčku,chodievala s pomocou personálu von. Ďakujeme za to, že mohla dôstojne dožiť vo vašom zariadení a ďakujeme aj za to,že v posledných dňoch jej života nám nebolo odopreté ju kedykoľvek navštíviť, alebo zavolať a informovať sa,stretli sme sa len s ochotou a snahou pomôcť.Veľké ďakujeme a vaše zariadenie srdečne odporúčame. Rodina Feriančeková.