Skip to main content

Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomínali kresťanských vierozvestcov, svätého Cyrila a Metoda. Dnes sme si spoločne prečítali čo tento sviatok znamená aj s chladenou dobrotou v ruke. Nechýbala naša ranná Senior joga.