Skip to main content

V stredu nás navštívila certifikovaná arteterapeutka Mgr. Andrea Vyoralová, ktorá sa našim klientom venovala v rámci Arteterapie. Arteterapia je liečba umením. Pochádza z latinského slova ars – umenie a gréckeho slova therapeia – liečenie, ošetrovanie. Pri tejto terapii sa klienti neučia kresliť videnú skutočnosť ale pracovať s emóciami, myšlienkami a spomienkami. Za zvuku relaxačnej hudby sa klienti správne uvoľnili pre túto činnosť a vytvorili krásne obrázky.