Jarná úprava okolia, Ergoterapia a vystúpenie Speváckeho zboru Golden Age