Drevený Artikulárny evanjelický a. v. kostol Svätý Kríž – Lazisko