Aktuality

Utorok zameraný na pamäť

Utorok zameraný na pamäť

Konzumácia kávy zlepšuje seniorom pamäť a znižuje riziko mozgovej mŕtvice. Dôchodcovia preto nemusia mať obavy z konzumácie kávy. Naopak, pravidelné pitie kávy má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a to najmä pri prevencii niektorých chorôb typických pre ľudí vo vyššom veku. Káva okrem toho obsahuje viac ako 200 zdraviu prospešných látok s antioxidačnou aktivitou.Pitie kávy má za následok zníženie výskytu cukrovky, kardio-vaskulárnych ochorení, Alzheimerovej choroby, alebo depresie. Okrem toho pitie kávy zrýchľuje metabolizmus a napomáha chudnutiu. V neposlednom rade káva podporuje aj dobrú náladu a spolu s pamäťovými cvičeniami, ktoré uskutočňujeme pravidelne, dokážeme odvrátiť najmä kognitívny pokles, demenciu a množstvo iných negatívnych faktorov.

Cvičenie pre seniorov

Cvičenie pre seniorov

Človek v ktoromkoľvek veku môže spoznávať vlastné telo, spriateliť sa s pohybom, udržiavať pružnosť a stabilitu tela a podporovať kondíciu mysle. Správna pohybová aktivita predlžuje život, odďaľuje starnutie, znižuje spotrebu i potrebu lekárskej starostlivosti, odďaľuje vznik závislosti a nevyhnutnosti hospitalizácie. Preto u nás nezabúdame aj na spoločnú Senior jógu, ktorá je u nás veľmi obľúbená.

Príjemný utorkový deň

Príjemný utorkový deň

Ako každý utorok náš deň začal pamäťovými cvičeniami v kruhu stálych, ale aj nových seniorov, ktorých vždy radi privítame. Počas cvičení sa žiaci zo strednej zdravotníckej školy venovali klientom formou masáži a po výbornom obede nám na zohriatie dobre padla šálka bylinkového čaju.

Individuálny a skupinový prístup

Individuálny a skupinový prístup

Zariadenie Golden Age pristupuje ku prijímateľom sociálnych služieb individuálne ale aj skupinovo a tým prihliadame na jedinečnosť každého seniora. Preto voľnočasové aktivity pripravujeme na základe ich zaužívaných tradícií, zvyklostí a obyčají a mnoho ďalších faktorov, pričom ide hlavne o plnohodnotné naplnenie voľného času a zároveň ide o pocit aj krátkodobej radosti v očiach našich seniorov a úsmevu na ich perách.

Kognitívne behaviorálna terapia a arteterapia

Kognitívne behaviorálna terapia a arteterapia

Ako každý štvrtok sme sa spoločne povenovali individuálne s PSS psychomotorickým cvičeniam na ktoré sa seniori tešia a zároveň sme si spoločne vymaľovali obrázky s jesennou tematikou a podľa vlastného výberu (arteterapia).

Vítame mesiac október

Vítame mesiac október

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.Tento mesiac sme začali ako inak novou nástenkou, venovanou seniorom, v ranných hodinách u nás prebiehali pamäťové cvičenia a spoločne sme sa po obede poprechádzali po okolí zariadenia.

Predstavenie “Neboj sa“

Predstavenie "Neboj sa"

Pútavý príbeh, ktorý už naše staré mamy rozprávali, ožíva v podaní Divadla PORTÁL. Rozprávkové putovanie hlavného hrdinu za láskou aj strašidlami je tento krát obohatené hercami, ktorý použili aj bábky. Seniori tak mohli vidieť, aké nástrahy čakali Mateja na ceste za strachom.
Predstavenie sa našim seniorom ohromne páčilo, zabavili sme sa a za úsmev našich seniorov Vám ďakujeme.

Športové a logické dopoludnie

Športové a logické dopoludnie

V stredajší deň sme pre našich seniorov pripravili pohybové a logické disciplíny, kde naháňali body ale hlavne spoluvytvárali vynikajúcu atmosféru v našej jedálni. Seniori sa tak zamerali na psychomotorické cvičenia, na ktoré sme využili vhodné pohybové prístupy a hry. Hry psychomotoriky umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú človeka do kolektívneho cítenia a zvádzajú jednotlivca do kolektívu. Sme vždy radi, že pripravené aktivity našich klientov veľmi bavia a tešia sa na to čo si pre nich opäť prichystáme. Na záver sme si opäť pripravili pre seniorov diplomy a sladkú odmenu. 

Beseda o Alzheimerovej chorobe

Beseda o Alzheimerovej chorobe

V rámci utorkového pamäťového cvičenia si sociálne pracovníčky pripravili besedu ku svetovému dňu Alzheimerovej choroby (21.septembra), ktorej cieľom bolo aj oboznámenia sa PSS s touto chorobou, respektíve pojem Alzheimerová choroba, kedy už zabúdanie nie je bežným prejavom starnutia, ako rozpoznať chorobu a možnosti liečby. Pre nás v zariadení je jednou z mnohých aktivít práve samotné pamäťové cvičenie, za ktoré sú naši klienti vďační a tešia sa na nové úlohy. Ku koncu besedy nasledovala diskusia a obľúbená pieseň.

Kognitívno behaviorálna terapia

Kognitívno behaviorálna terapia

KBT je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. KBT vychádza z overených vedeckých princípov a stavia na presnom popise príznakov alebo problémov, ktoré majú byť liečebným postupom ovplyvnené. V našom zariadení sme si dnes vyskúšali pilotný program v spolupráci s PhDr. Katarínou Piačkovou a jej asistentkou. Mnohým sa program páčil, s niektorými PSS bola práca ťažšia, s inými ľahšia ale spoločnými silami sme to zvládli. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Senior kaviareň

Senior kaviareň

Utorkový, slnečný a septembrový deň sme využili na spoločné trávenie vonku posedením pri zariadení alebo na našej terase, kde si naše sociálne pracovníčky pripravili opäť pre seniorov obľúbenú kávičku a spoločne sa porozprávali o aktuálnom dianí vo svete ako aj na Slovensku. Niektorí zase využili teplé slnečné lúče na zber energie a na relaxáciu.

Lokálna kryoterapia

Lokálna kryoterapia

Kryostimulácia je liečba chladom s použitím nízkej teploty (-160 stupňov), spôsobuje povzbudenie ciev, ktoré významne napomáha pri liečbe zdĺhavých ochorení pohybového aparátu. Preto aj u nás prišla možnosť vyskúšať si účinky kryoterapie priamo u nás v zariadení.

Hydroterapia

Hydroterapia

Užívame si posledný Augustový týždeň!Okrem tradičnej Senior Jogy sme si posedeli aj pri našej relaxačnej fontáne, kde sme si nie len dobre oddýchli a načerpali energiu. Dnešné horúce počasie nám dovolilo využiť aj jednu z terapií (hydroterapia). Dnes existuje celá rada spôsobov použitia vody, napríklad striedavé horúce a studené kúpele nôh, sedacie kúpele, slané kúpele a podobne. My sme dnes využili vodu na povzbudenie i uvoľnenie tela (ovlažovanie končatín).