Aktuality

Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Vianočný stromček je najznámejší symbol Vianoc. Zdobil sa spravidla na Štedrý deň. Dnes už ale mnohí z nás zdobia stromček skôr, pretože sa z jeho krásy a hlavne vône chcú tešiť čo najdlhšie. Je symbolom všeľudského symbolu života a prosperity.
U nás sme dnešné aktivity zakončili zdobením stromčeka (pracovná terapia) ako aj výzdobou v našom zariadení.

Pečenie medovníkov

Pečenie medovníkov

Ako aj po iné roky aj tento rok sme si zachovali našu tradíciu v pečení vianočných medovnikov (pracovná terapia). Chutné medovníčky a vanilkové rožky napiekli naši seniori spoločne pri vianočných melódiách. To, že sa nám pečenie a zdobenie perníkov naozaj veľmi páčilo, bolo vidieť na výsledných produktoch a vôni, ktorú sme rozniesli po chodbách zariadenia.

Vítame mesiac december

Vítame mesiac december

December je mesiacom darčekov, rozjasnených detských očí, krásnych vianočných sviatkov lásky, pokoja, viery a mieru. Buďme k sebe milí, tešme sa z maličkostí, z toho, čo máme, zo svojich najbližších.
Dnešný deň sme spolu začali prerobením nástenky (pracovná terapia) a zároveň sa tešíme na týždeň plný aktivít a príprav na vianočné sviatky.

Katarínska zábava

Katarínska zábava

Na Katarínu sa konali posledné tanečné zábavy pred nadchádzajúcim adventom, ktorý zakazoval tanec, spev a zábavu. Preto sme si včera spoločne v klubovni zatancovali a zaspievali na známe ľudové piesne v kruhu našich seniorov.

Muzikoterapia

Muzikoterapia

Rôzne podoby hudby majú vplyv hlavne na emócie a city ľudí. Muzikoterapia (terapia, liečba hudbou) je spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka. Možno povedať, že ide o informácie, ktoré nám sprostredkúva hudba, jej rytmus, tempo, či melódia. Z muzikoterapie nemá prospech len kognitívna zóna. Hudba pôsobí aj na psychopatologické aspekty spojené s demenciou tým, že znižuje depresie a úzkosť.
Preto u nás vládla hudobná atmosféra celý deň, pričom sme si spoločne zaspievali na známe pesničky a zatancovali s veľkou dávkou zábavy a úsmevmi na perách našich seniorov.

Klasická masáž

Klasická masáž

Je základom všetkých masáží, aktivuje celkový krvný a lymfatický obeh, ktorý následne zlepšuje okysličenie organizmu a odlev škodlivých látok z tela. Zlepšuje prekrvenie pokožky, podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom vyplavovaní odpadových látok z organizmu.
Preto pod dohľadom študenti strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v rámci praxe každý pondelok a utorok vykonávajú odborné masérske činnosti pre našich seniorov.

Pracovná terapia

Pracovná terapia

Pracovná terapia je odborná činnosť, ktorej cieľom je osvojenie, obnova a udržanie alebo rozvoj pracovných návykov a zručností, fyzických, mentálnych a pracovných schopností (skrášľovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, jarné upratovanie, vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, zametanie chodníkov a pod.) prijímateľov sociálnych služieb. Dnes sme sa preto aj rozhodli zazimovať kvetinové hriadky pomocou čečiny ako aj úpravu a odstránenie suchých lístkov z muškátov.

Mesiac November

Mesiac November

Nový mesiac sme spoločne začali novou nástenkou (pracovná terapia). Keďže počasie nám nedoprialo slniečko, našimi voľnočasovými aktivitami ostali mnohé skupinové a individuálne aktivity v spoločenskej miestnosti "klubovni" alebo aktivity podľa vlastného výberu a aktivity na izbách - kreslenie obrázkov (arteterapia), rehabilitačné pomôcky (psychomotorické cvičenia), lúštenie krížoviek, háčkovanie (pracovná terapia), čítanie kníh (biblioterapia) a mnoho iných voľnočasových aktivít, ktoré si naši PSS zvolia na základe vlastného výberu a záujmu

Vystúpenie Jalovčianka

Vystúpenie Jalovčianka

MILÍ STARÍ RODIČIA! Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb i posledných teplých lúčov slniečka. Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás.Preto aj posledný októbrový deň sme si pripravili predstavenie pre našich seniorov vystúpením ľudového súboru z Jalovca "Jalovčianka" za ktoré veľmi ďakujeme.

Október- mesiac úcty k starším

Október- mesiac úcty k starším

Jesenný mesiac a jeseň života – dva paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Preto sme aj naším seniorom dnes pripravili kultúrne podujatie a to divadielko, ktoré si pre nás prichystali deti z materskej školy v Liptovskej Ondrašovej za čo Vám v mene nás všetkých ďakujeme.Je nám zároveň cťou a poslaním dávať naším seniorom láskyplný prístup a starostlivosť na všetkých úrovniach potrieb. ,,Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia."

Cvičný požiarny poplach

Cvičný požiarny poplach

Dnes sme si v rámci prevencie vzniku požiaru precvičili požiarny poplach prostredníctvom protipožiarnych opatrení, aby sme v prípade vzniku boli v strehu a pripravení chrániť svoje aj cudzie životy. Dôležitou časťou bola organizácia cvičného požiarneho poplachu, objavenie nedostatkov a zhodnotenie a tak v budúcnosti budeme vedieť čomu sa vyvarovať a ako v situácií vzniku skutočného požiaru reagovať a konať.

Psychomotorické a pamäťové cvičenia

Psychomotorické a pamäťové cvičenia

Dnešné pamäťové cvičenie bolo zamerané na aktuálny mesiac úcty k starším. Naši seniori mali tak možnosť hlbšie sa zamyslieť na "jeseň života", ako sa im život zmenil, čo by chceli ešte zažiť a čo by im urobilo radosť. Ich tvorbou sú nádherné opisy vlastných životov, ktoré sú pre nás veľkou inšpiráciou a posunom k vykonávaniu našej profesie k lepšiemu. Počas toho sme sa so seniormi venovali aj psychomotorickým cvičeniam na izbe s pomôckami. Cvičenia sú zamerané na jemnú motoriku ale zároveň ide o celkové zlepšenie a udržanie fyzickej a psychickej pohody.

Jesenná pracovná terapia

Jesenná pracovná terapia

Dnešný deň sme sa spoločne zišli na slniečku a tak sme sa venovali jesennej úprave nášho okolia- upratovanie, zametanie, presádzanie muškátov, povyberanie cibuliek gladiolov a úpravu kvetinových hriadok.