Aktuality

Pracovná terapia

Pracovná terapia

Dnes naše šikovné seniorky využili doobedné krásne počasie na zveľadenie našej záhrady.

Výlet seniorov

Výlet seniorov

Smer Ľubeľa. Dnešný výlet ku pani doktorke Hrbčovej nás okrem zdravotného hľadiska zaviedol aj ku relaxácií na čerstvom vzduchu s malou drobnosťou vo forme sladkej cukrovinky .

Aktivity v klubovni

Aktivity v klubovni

Jemná motorika sa týka činnosti ruky, prípadne len prstov (napr. schopnosť písať). Je dôležité podporovať a rozvíjať schopnosti v dimenzii podpora aktivity jemnej motoriky. Plní to úlohu pri posilňovaní sebaobslužných aktivít, pri posilňovaní sebaúcty a sebavedomia. Počasie nám veľmi nepraje ale nezabúdame byť stále aktívny (formou cvičení, rozhovorov, hudby a tanca)

Oslava narodenín v kruhu seniorov

Oslava narodenín v kruhu seniorov

Dnes sme slávili krásnu dlhovekosť našich dvoch senioriek, pričom sme si spoločne zasadli a vychutnali výbornú malinovú tortu v kruhu najbližších seniorov (ďakujeme vedúcej stravovacieho úseku).
Oslava bola ešte viac výnimočná, keď sme našej seniorke s hrdosťou mohli v mene obce Závažná Poruba, v mene starostu a zástupcu obce odovzdať plaketu k jubileu a ku dlhodobému prispievaniu článkov do Porúbskych novín. Milé oslávenkyne! V pokojnom tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rastie. A každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Dvíhame teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdia naše, nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia. Chceme a prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázali potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa spokojnosti, porozumenia a lásky.

Rozšírená možnosť komunikácie so seniormi

Rozšírená možnosť komunikácie so seniormi

Ďakujeme spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. za dodanie 4 tabletov značky Huawei spolu so SIM kartami a tak nám napomohli zabezpečiť väčšie pohodlie našich seniorov pri komunikácií s blízkymi prostredníctvom internetu.

Mesiac Jún

Mesiac Jún

A takto spoločne so seniorkami sme začali mesiac Jún novou nástenkou (pracovná terapia).

Nová príručná chladnička

Nová príručná chladnička

Dlhodobá spolupráca sa nám vyplatila v podobe príručnej chladničky na mliečne výrobky od spoločnosti METRO s.r.o. Ďakujeme.

Pamäťová olympiáda, Reminiscenčná terapia a Biblioterapia

Pamäťová olympiáda, Reminiscenčná terapia a Biblioterapia

Testy, úlohy, krížovky, čítanie z kníh, spoločne rozhovory.
Aj takto trénujeme pamäť seniorov. Preto sme pre našich klientov pripravili tento týždeň pamäťovú olympiádu, iný si radi vypočuli čítané slovo a s ostatnými seniormi sme viedli rozhovory na časy minulé a súčasnosť.,,Spomínanie je podmienkou ľudského rozvoja, teda zmysluplnosti ľudského života v starobe."

Produktívny deň našich seniorov

Produktívny deň našich seniorov

Tohtoročnú zimu muškáty prečkali na chladnejších chodbách nášho zariadenia. No už sa nejaký ten deň intenzívne hlásia na vzduch, aby nám opäť zdobili okná a v celku dodali pocit domova. Naše šikovné seniorky sa spoločne spojili a za chvíľu bolo o skrášlenie exteriéru postarané (pracovná terapia). V poobedňajších hodinách sme seniorov prekvapili zase ich žiadanou a veľmi obľúbenou Senior jogou a tak zavŕšili krásny slnečný deň plný úsmevu.

Sladké na dobrý deň

Sladké na dobrý deň

Zariadenie Golden Age opäť ďakuje spoločnosti Bidfood s.r.o. za dodanie takéhoto sladkého potešenia pre našich seniorov.

Dopĺňame ochranný materiál na maximum

Dopĺňame ochranný materiál na maximum

Aj keď veríme, že aktuálna situácia výskytu pandémie sa pominie, ochranné prostriedky a zásoby dopĺňame neustále - dnes ochranné štíty a ochranné rúška v spolupráci s Ktopomozeslovensku a VÚC. Ďakujeme

Aj takto radi oslavujeme dlhovekosť

Aj takto radi oslavujeme dlhovekosť

Sladký deň sme ukončili malou oslavou, veľkou tortou a šťastným oslávencom.

Sladké potešenie

Sladké potešenie

Dnes nám bolo distribuované takéto sladké potešenie pre našich seniorov. Aj touto cestou ďakujeme spoločnosti Metro s.r.o.