Aktuality

Sviatky jari v našom zariadení

Sviatky jari v našom zariadení

Aj tento rok sme si so seniormi pripomenuli sviatky jari, Veľkú noc. Seniori sa na sviatky pripravovali počas celého mesiaca a to tvorbou veľkonočnej výzdoby- kraslíc, vencov, maľovaných misiek...

Veľkonočná výstava

Veľkonočná výstava

Veľkonočná výstava sa uskutočnila v termíne od 8.4.2014 do 11.4.2014 v priestoroch foajé Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorú organizovalo mesto Liptovský Mikuláš, Kluby seniorov mesta Liptovský Mikuláš a občianske združenia v meste Liptovský Mikuláš. Na výstave boli prezentované i diela a výrobky našich seniorov.

Senior roku 2013

Senior roku 2013

Ocenenie Senior roka 2013, sa konalo 9.12.2013 v Zlatej sále Bojnického zámku,si slávnostne prevzalaz rúk prezidentky FpPS Ľubice Gálisovej aj obetavá, starostlivá matka,opatrovateľka viacerých členov širšej rodiny Helena Blašková (80) z Palúdzky.Je to vzácny človek, kt. je vzorom lásky a starostlivosti o druhých. Vynakladáveľa úsilia, aby pomohla iným,o jej činnostiach verejnosť nevie lebo jemimoriadne skromná.

Kultúrny program k mesiacu ucty k starším

Kultúrny program k mesiacu ucty k starším

Dňa 23. októbra sa v Zps Golden Age uskutočnilo posedenie pre starších pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.Z celkového počtu 63,klientov nad 70 rokov, sa v jedálni zariadenia zišla asi polovica seniorov, ktorých privítal Milan Stromko predseda matičiarov milým prejavom, a ktorých potešilo vystúpenie pod vedením  Petra Vrlíka a takisto aj ženská spevácka skupina ,ktorá navodila príjemnú atmosféru liptovskými  piesňami. Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi sebou, rozoberajú zážitky možno zo svojich mladých liet, možno aj kontrolovali koľko ich ešte je medzi živými a koľkí už od nás odišli. Dúfajme,že aj v budúcom roku sa všetci stretnú možno ešte vo väčšom počte a zaspomínajú si aj na tento príjemne strávené popoludnie medzi sebou.

1. výročie Golden Age

1. výročie Golden Age

Dňa 9.10.2013 si prvé výročie otvorenia zariadenia  Golden Age  pripomenuli  jeho prijímatelia sociálnych služieb – obyvateliaa zamestnanci.
 Za tento  jeden rok prešla budovamnohým, aby čo najviac vyhovovala podmienkam pre poskytovanie sociálnych služieb.
Tu  našli obyvatelia náhradný domov, pomoc, ošetrovanie, opatrovanie,dobrú stravu, pohodlie,  lásku, dobré slovo, nekonečnú trpezlivosť, ochotuvypočuť a porozprávať sa. Venujú sa rôznym aktivitám, ktoré ich zaujímajú,ktorými si  vypĺňajú voľný čas. Zapájajú sa  do bežných činnostía terapií.