Aktuality

Napredujeme a digitalizujeme

Napredujeme a digitalizujeme

V rámci mesiaca Október- mesiaca úcty k starším sme zakúpili novú techniku a to vo forme premietacieho plátna a projektoru vďaka ktorým sa naša práca ešte viac z efektívni.
V piatok sme si pripomenuli v spolupráci s RÚVZ deň Alzheimerovej choroby (21.09) vo forme besedy, za účelom zvyšovania povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia so zameraním na predchádzanie neurodegeratívnych ochorení.
Dnes nám hrala Veselohra Jozefa Hollého Kubo v interpretácii nezabudnuteľného Jozefa Krónera.

Individualita klientov

Individualita klientov

Individuálna práca s našimi seniormi je založená na individuálnom prístupe práce s každým obyvateľom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky sociálny pracovník zisťuje individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého obyvateľa a na základe týchto informácií stanovuje individuálny plán rozvoja osobnosti obyvateľa. Vždy berie ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Jeho cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého obyvateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít a udržovať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

Mesiac október- mesiac úcty k starším

Mesiac október- mesiac úcty k starším

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia. Aj my v našom zariadení Golden Age celoročne prejavujeme našim klientom úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti, pripravovaných aktivít, podujatí a hlavne otvorenými srdciami pre pochopenie a lásku k nim.

Oslava narodenín klientov

Oslava narodenín klientov

Piatkový upršaný deň sme ako inak začali rannou Senior jogou, množstvom spoločenských hier, čítaním listov od rodín, komunikácia cez telefón a poobede ako každý koniec mesiaca sme oslávili narodeniny septembrových klientov. Srdečne gratulujeme a želáme hlavne veľa zdravíčka, veľa šťastných rokov a šťastných krokov .

Individuálny prístup v práci s klientmi

Individuálny prístup v práci s klientmi

Okrem množstva aktivít a záujmových činností, je pre nás dôležité zameranie sa na potreby našich seniorov - niektorí potrebujú pomôcť pri obyčajných úkonoch (výber literatúry z knižnice) obsluha mobilných telefónov, ktoré sú ťažšie pochopiteľné pre seniorov, iní potrebujú pomoc pri komunikácii s rodinou a v neposlednom rade základ našej práce je tvorba plánov pre spoznanie, podporu a zabezpečenie osobných potrieb našich seniorov.

Jesenná rovnodennosť

Jesenná rovnodennosť

Prvý jesenný deň: Prišlo babie leto!? Hneď je seniorom veselšie! V tento krásny deň sa seniori stretli pri pamäťových a psychomotorických cvičeniach, oprave šatstva (ďakujeme našej šikovnej Janke) a skladačkách. Poobede sa vzduch niesol v tónach hudby, tanca, slnečných lúčov, a nechýbala aj pracovná terapia pri ktorej si postupne naše ˇˇrodinné prostredieˇˇ skrášľujeme jesennými dekoráciami.

Aktivity celého týždňa našich seniorov

Aktivity celého týždňa našich seniorov

Okrem hlavných aktivít si radi posedíme na slniečku a vychutnávame si ešte teplé slnečné lúče, keď je zlé počasie zahráme sa rôzne spoločenské hry, venujeme sa psychomotorickým aktivitám, niektorí sa radi venujú umeleckým činnostiam (Arteterapia) a iní zase sa venujú svojim záujmovým činnostiam.

Elektrokardiograf

Elektrokardiograf

EKG - je veľmi jednoduchý, nenáročný a hlavne nebolestivý spôsob vyšetrenia, vďaka ktorému má lekár prehľad o elektrickej aktivite srdca. Jeden elektrokardiograf nám do daru priniesli MUDr. Hrbčová a MUDr. Halkova, začo veľmi pekne ďakujeme

Bolo nám cťou, ďakujeme.

Bolo nám cťou, ďakujeme.

Dňa 8.9.2020 v tichosti odišla naša mama, stará mama, prastará mama i priateľka, Marienka Feriančeková, ktorá bola Vašou klientkou 5 rokov. Touto cestou chceme vyjadriť svoju vďaku celému personálu zariadenia za starostlivosť a láskavý prístup. Boli sme spokojní s opaterou,programom pre seniorov aj prístupom službukonajúcich sestier, vždy bola čistá a upravená. Aj napriek tomu , že posledné dva roky bola na vozíčku,chodievala s pomocou personálu von. Ďakujeme za to, že mohla dôstojne dožiť vo vašom zariadení a ďakujeme aj za to,že v posledných dňoch jej života nám nebolo odopreté ju kedykoľvek navštíviť, alebo zavolať a informovať sa,stretli sme sa len s ochotou a snahou pomôcť.Veľké ďakujeme a vaše zariadenie srdečne odporúčame. Rodina Feriančeková.

Beseda Kladný prístup k životu v zariadení

Beseda Kladný prístup k životu v zariadení

Je dôležité, aby človek spomínal najmä na to dobré, čo ho v živote stretlo, no ešte dôležitejšie je, aby žil svoj život aj naďalej naplno. Napriek obmedzeniam, ktoré vyšší vek prináša, je tu stále veľa možností, ako si život užívať - predovšetkým nezabúdať na rovesníkov, stretávať sa s nimi, tráviť čas na čerstvom vzduchu, športovať, navštevovať kultúrne podujatia, hrať spoločenské hry, lúštiť krížovky, učiť sa nové veci či spoznávať nové miesta a nových ľudí. V Golden Age sa snažíme o to, aby naši klienti mali stále nové podnety, aktivity, motiváciu a aby jeseň života prežili najmä v príjemnom kruhu priateľov. Dnes sme preto pripravili besedu na tému Kladný prístup k životu v zariadení. Prednáška v nás rezonuje najmä hlavnou myšlienkou potreby vďačnosti. Byť vďačný za každodenné maličkosti a vedieť nájsť v ťažkých chvíľach niečo pozitívne je v živote človeka veľkou devízou.

Prednáška prvej pomoci

Prednáška prvej pomoci

Ďakujeme spoločnosti Kimberly-Clark a značke Depend za super prednášku Prvej pomoci aj s praktickými ukážkami ktorú viedli Mgr. VIERA Kazimírová a Mgr. JOZEF Jurík.

Vítame mesiac september

Vítame mesiac september

September je mesiacom babieho leta, časom zberu a prvých príprav na zimu.
Zberáme, zavárame a spracúvame úrodu. Poďakujme prírode za všetko, čo nám dala. Užime si ešte teplé septembrové dni na vychádzky do prírody, zbierajme huby, bylinky a rozlúčme sa s odlietajúcimi vtákmi. My sme nový mesiac začali pondelkovou a dnešnou rannou senior jogou na terase a tvorbou novej nástenky (pracovná terapia).

Oslava augustových narodenín

Oslava augustových narodenín

Krásnou kyticou je vhodné dnes priať, aspoň maličkú radosť k sviatku dať. Všetko najlepšie, zdravie šťastie a rodinnú pohodu z celého srdca praje Golden AGE.