Aktuality

Ferdo Mravec

Ferdo Mravec

Príbeh o Ferdovi Mravcovi, ktorý sa stratil zo svojho mraveniska a o priateľoch, ktorých stretne svojou cestou pri hľadaní domova nám prišli zahrať divadelníci z Divadla Sarus.

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme si uctili i naše seniorky a potešili ich kvietkom a milým slovom.

Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Veselé obdobie Fašiangov zavítalo i k našim seniorom, ktorí si spoločne pripravili niekoľko masiek. Medzi najobľúbenejšie patril čert, čarodejnica, strašidlo, mušketier a rôzne zvieratká. Fašiangovú zábavu sprevádzala hra na harmoniku, veselý spev, ale i hovorené slovo.

Stavanie snehuliakov

Stavanie snehuliakov

Poriadnu snehovú nádielku na Liptove sme využili na stavanie snehuliakov, ktorí nám skrášľujú okolie nášho zariadenia. Seniori sa aktívne zapájali, snehuliakov po postavení spestrili čiapkami, šálom a vetvičkami.

Vianočné obdobie

Vianočné obdobie

Vianočné obdobie sa v Domove pre seniorov Golden Age nieslo v duchu prípravy výzdoby, pečenia medovníkov, spoločenských posedení a kultúrnych programov. Seniorov prišli rozveseliť i detičky zo Špeciálnej základnej školy v Liptovskom Mikuláši. Kultúrny program doplnil vianočnými koledami Spevácky zbor Golde Age.

Canisterapia

Canisterapia

Seniorom nášho zariadenia prišiel svojou prítomnosťou spríjemniť deň psík Dobby. Spolu so sociálnou pracovníčkou Zuzkou strávili deň na izbách seniorov, ktorí majú kladný vzťah ku zvieratám. Canisterapia pozitívne vplýva najmä na psychickú pohodu človeka a pomáha pri riešení psychologických, citových a sociálno - integračných problémoch. Návšteva psieho terapeuta mala veľký úspech a preto sa bude opakovať pravidelne.

Jeseň v našom zariadení

Jeseň v našom zariadení

Jesenné obdobie sme v našom zariadení trávili aktívnym oddychom i návštevou kultúrnych podujatí. Krásne počasie sme využili na úpravu okolia zariadenia, našich kvetinových záhonov i výsadbu ovocných stromčekov. Počas októbra, mesiaca úcty k starším, sme spoločne navštívili kultúrne vystúpenie Sami sebe a hudobnej skupiny Kortina.

5. výročie Golden Age

5. výročie Golden Age

V mesiaci október sme si pripomenuli piate výročie otvorenia Domova pre seniorov Golden Age. Oslava sa niesla v duchu kultúrneho programu, na ktorom sa podieľali samotní obyvatelia domova, personál i pozvaní hostia. Do programu svojim vystúpením prispeli deti zo Základnej školy v Kvačanoch, dôchodcovia z Klubu seniorov v Liptovskej Ondrášovej, Spevácky zbor Golden Age, Zuzka Čenková so psíkom Dobbym a personál sociálneho oddelenia.

Medzinárodný deň pozitívneho myslenia

Medzinárodný deň pozitívneho myslenia

13. september je Medzinárodný deň pozitívneho myslenia a čokolády. Počas tohto dňa sme sa formou besedy snažili zvýšiť povedomie o vplyve pozitívneho myslenia na život seniorov. Zúčastnení seniori mali možnosť vyjadriť svoj názor, svoje pocity, myšlienky a úvahy na danú tému.

Východňarske Šarkanice

Východňarske Šarkanice

Popoludnie v našom zariadení prišli seniorom spríjemniť speváci z folklórneho súboru Východňarske Šarkanice.

Pétanque

Pétanque

Spoločenský život v zariadení sme našim seniorom spestrili vybudovaním nového ihriska na hru Pétanque. Pétanque je zaujímavá spoločenská hra, ktorá sa hrá v družstvách. Prostredníctvom hry si seniori upevňujú medziľudské vzťahy, precvičujú motoriku, stabilitu i sústredenosť. Novú spoločenskú hru seniori privítali.

Letný deň na Chate Priekopa

Letný deň na Chate Priekopa

Horúci letný deň sme so seniormi strávili v príjemnom prostredí lesa na Chate Priekopa. Spoločne sme si uvarili hríbovú polievku a opiekli špekačky. Príjemné posedenie pri hudbe a spoločenských hrách sme prestriedali s vychádzkami v lesíku, hľadaním hríbov a zbieraním byliniek.

Motýlia záhrada

Motýlia záhrada

Počas krásneho letného dňa sme sa so seniormi yybrali navštíviť výstavu motýľov. Prechádzka Motýľou záhradou nám ponúkla možnosť vidieť a dotknúť sa rôznofarebných lietajúcich motýľov, ale tiež možnosť vidieť krásne exponáty motýľov a chrobákov. Na záver vychádzky sme si spoločne posedeli pri šálke kávy.