Aktuality

Výročie SNP

Výročie SNP

Dnešný deň sme trávili najmä na terase a na slniečku. Spoločne sme si zacvičili rannú Senior Jogu a následne sme cvičili s reflexnými loptičkami a klbkami pre zlepšenie jemnej motoriky a pre udržanie dobej nálady. Ku príležitosti zajtrajšieho 75. výročia Slovenského národného povstania sme si pripomenuli "časy minulé", na mladosť a to, čo práve tento sviatok v nás prebúdza

Arteterapia

Arteterapia

Umelecký výtvor nemusí vznikať len v ateliéroch.Preto sme sa včera a dnes zamerali na kreslenie (arteterapia), ktorá nám pomáha zbaviť sa stresu a úzkosti, posilňuje pozitívne emócie a kreativitu. Zároveň sme dnešný upršaný deň trávili v čitateľskom krúžku.

Helioterapia

Helioterapia

Počas krásneho počasia trávime voľný čas aj posedením na slniečku a prechádzkami v okolí zariadenia, ktoré si spríjemňujeme rozhovormi a relaxáciou (Helioterapia).

Psychomotorické cvičenia

Psychomotorické cvičenia

V psychomotorickej terapii je základným terapeutickým médiom pohyb. Pohyb tvorí jadro vývinu človeka a má významný vplyv na vývoj reči, sociálne prijateľného správania a kognitívnych schopností. Prostredníctvom pohybových aktivít človek získava informácie o sebe, poznáva sám seba, dostáva spätnú väzbu. U nás sa aktívne venujeme aj psychomotorickým cvičeniam v klubovni, na izbách a za pekného počasia aj na slniečku.

Pamäťové cvičenia

Pamäťové cvičenia

Pamäťové cvičenia (nielen) pre seniorov sú zamerané na udržiavanie pamäti v dobrej kondícii. Preto aj my trávime každý utorok v našej klubovni kde si precvičujeme pamäť a na záver si aj radi zaspievame našu obľúbenú "hymnu".

Výlet na chatu Priekopa

Výlet na chatu Priekopa

Dnešný teplý slniečkový deň bol ako stvorený na výlet do prírody. A aký by to bol výlet bez varenia gulášu, skvelého občerstvenia, kávičky a koláčov?
My sme si dopriali všetky. Potešili sme nielen naše brušká a maškrtné jazýčky, ale všetci sme aspoň na chvíľku zabudli na naše starosti a boľačky v náručí krásnej prírody jaloveckej doliny - chaty Priekopa. Pospomínali sme na časy našej mladosti, porozprávali si zážitky, zaspievali si a svoju obľúbenú kávičku vypili s väčšou chuťou než inokedy. Veľká vďaka patrí našej Janke, vďaka ktorej sme mohli zrealizovať náš výlet.

Pracovná terapia

Pracovná terapia

August, mesiac oddychu a dovoleniek! Dnes sme spoločne začali nový mesiac pracovnou terapiou (novou nástenkou a skrášlením nášho okolia).

Drevený Artikulárny evanjelický a. v. kostol Svätý Kríž – Lazisko

Drevený Artikulárny evanjelický a. v. kostol Svätý Kríž – Lazisko

Dnes sme si urobili výletík za historicko-kultúrnou pamiatkou dreveného kostola vo Svätom Kríži. Pani sprievodkyňa nám priblížila históriu tejto zaujímavej stavby, ktorá je zhotovená bez jediného klinca.

Návteva ZOO Vitálišovce

Návteva ZOO Vitálišovce

Existuje množstvo svetových štúdií, ktoré dokazujú, že prítomnosť zvierat má na ľudí ozdravujúci účinok. Ich pozitívny vplyv bol dokázaný napríklad u ľudí trpiacimi depresiami, autistov a odzrkadlil sa aj na lepšej duševnej pohode, fyzickej kondícii a odolnosti voči chorobám.Rozhodli sme sa aj my, že si takto spríjemníme deň a navštívili sme mini ZOO vo Vitálišovciach.

Spoločne to zvládneme!

Spoločne to zvládneme!

Zväčšenie a revitalizácia jedálne a terasy v našom zariadení pre seniorov Golden Age. Je mnoho situácií, kedy je dôležité držať za jeden povraz a práve teraz pred nami stojí veľká výzva. V súlade s neustálym zvyšovaním kvality života v našom zariadení Golden Age sme sa rozhodli pre revitalizovanie a rozšírenie jedálne a aj úpravu terasy, kde trávime spoločne s našimi seniormi pri rôznych aktivitách veľa času. Držíme sa našej vízie a to zabezpečenia kvalitnej služby na vysokej profesionálnej úrovni a samozrejme nám v prvom rade záleží na potrebách našich klientov. Tento projekt by splnil ich aj naše veľké spoločné želanie a to maximalizovať kultúru stravovania a zvýšiť ešte viac komfort nielen pri stravovaní, ale aj pri rôznych kultúrno - spoločenských aktivitách, ktoré v jedálni a na terase realizujeme. Hlavne našim seniorom, ktorí potrebujú invalidný vozíček by sa ešte viac uľahčil pohyb a zvýšil komfort. Týmto by sme chceli apelovať v mene našich klientov a poprosiť vás ľudí s veľkým srdcom o spoločnú participáciu na tomto projekte. Každý kto by chcel finančne pomôcť, pomôže predovšetkým našim seniorom a my mu budeme spoločne s nimi za to vďační. Veď predsa každý z nás si zaslúži dôstojné prežitie svojej jesene života. S Vďakou ZpS a DSS Golden Age.

Voľnočasové aktivity a psychomotorické cvičenie

Voľnočasové aktivity a psychomotorické cvičenie

U nás neustále pripravujeme aj aktivity, ktoré si klienti obľúbili a znovu sa ku ním vracajú. Jednou z aktivít je arteterapia, ktorá je zameraná na kreslenie obrázkov, ktoré vyjadrujú momentálne pocity seniorov, vymaľovávanie obrázkov, kreslenie podľa vlastnej fantázie a odkresľovanie obrázkov podľa predlohy.Ďalej prostredníctvom čítania sa človek dostáva do iného sveta, kde má možnosť zažiť rôzne dobrodružstvá, uvoľňuje vnútorné napätie a napomáha k psychickej rovnováhe a taktiež sme sa opäť dnes venovali psychomotorickým cvičeniam.

Psychomotorické hry

Psychomotorické hry

K poznávaniu vlastného tela sa našich klientov snažíme viesť aj prostredníctvom psychomotoriky. Využívame pri tom jednoduché herné činnosti, náradie a náčinie, prvky muzikoterapie a relaxačné techniky. Jedným z hlavných cieľov týchto cvičení je naučiť seniorov, aby prijali svoje telo také aké je, a to aj s jeho fyziologickými zmenami. Hrou sa tak postupne uvoľňujú naše zložky duševného života - rozum, fantázia, city, spomienky a je prospešná na rozvíjanie osobnosti. Svojou individualitou sa pomocou hraní hier zapájame do diania kolektívu. Psychomotorické hry sú odlišné najmä, tým že víťazi sú všetci hráči. My sme sa v tejto hre aktuálne zamerali na telesno-duševnú schému a pomôckami nám boli loptičky rôznych druhov, činky a vizuálne pomôcky.

Letné hry, súťaže a opekačka

Letné hry, súťaže a opekačka

Krásny slnečný letný deň ako stvorený na letné hry a súťaže. A k nim patrí aj poriadna opekačka a hudba.