Skip to main content

Aktivity v klubovni

Jemná motorika sa týka činnosti ruky, prípadne len prstov (napr. schopnosť písať). Je dôležité podporovať a rozvíjať schopnosti v dimenzii podpora aktivity jemnej motoriky. Plní to úlohu pri posilňovaní sebaobslužných aktivít, pri posilňovaní sebaúcty a sebavedomia. Počasie nám veľmi nepraje ale nezabúdame byť stále aktívny (formou cvičení, rozhovorov, hudby a tanca)