Golden Age, zariadenie pre seniorov, ktoré ponúka kvalitné služby s citom domova.


 • Domov pre seniorov Golden Age rád privíta seniorov, ktorí prejavia záujem o umiestnenie v našom zariadení.

  „Golden Age“ alebo tiež „Zlatý vek“ je mottom nášho zariadenia a znamená láskavý prístup a starostlivosť o seniorov a vytváranie príjemného prostredia, ktoré pripomína domov seniorov. Vôňa ihličnatého lesa, šum tečúcej riečky priamo popod okná, srdečný personál vytvára pocit bezpečia, istoty a spokojnosti klientov.
 • „Nikto nemiluje život tak, ako starý človek.“ (Sokrates)


 • Naše zariadenie pre seniorov nesúce názov, ktorý vyjadruje úctu a obdiv k obdobiu jesene života, je situované v Ondrašovej, mestskej časti mesta Liptovský Mikuláš.
 • Zariadenie je modernou novostavbou, ktorá bola skonštruovaná podľa požiadaviek cieľovej skupiny zariadenia, čiže Vás, seniori. Zariadenie je plne vybavené pre seniorov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Jedno a dvoj- posteľové izby disponujú modernými pomôckami a komfortným vybavením.
 • My veríme, že jeseň života je možné prežiť dôstojne a kvalitne a preto chceme v našom zariadení poskytovať iba kvalitné služby prostredníctvom kvalifikovaného zdravotného a sociálneho personálu. Prostredníctvom vyššieho počtu zamestnancov na každého klienta sme schopní zabezpečiť vyšší štandard sociálnych služieb.
 • Na seniorov čaká ako odborná zdravotná starostlivosť, sociálna terapia a poradenstvo i bohatý kultúrny program a zapojenie do záujmových činností samotného zariadenia. Zariadenie poskytuje i nadštandardné služby, ktoré sú čiastočne zahrnuté v úhrade za pobyt v zariadení.
 • Víziou nášho zariadenia pre seniorov Golden Age je zabezpečenie prežitia dôstojnej jesene života cestou poskytovania flexibilných a kvalitných služieb na vysokej úrovni vyplývajúcich z potrieb vyjadrených samotnými klientmi zariadenia. Celá činnosť zariadenia je v maximálnej možnej miere orientovaná na cieľovú skupinu zariadenia. Základným a dlhodobým cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti klientov zariadenia, ktorú chceme dosiahnuť prostredníctvom sústavnej analýzy zjavných ale i latentných potrieb seniorov a periodickou evaluáciou programov a činností zariadenia.
 • „Staroba môže byť skutočným vinobraním len vtedy,
  keď sa o jeho kvalitu jedinec i spoločnosť, všetci dohromady postaráme.“
 • (H. Haškovcová)