Služby


 • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Golden Age je neverejným poskytovateľom pobytovej celoročnej sociálnej služby pre seniorov v súlade so zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.
 • Novovybudovaný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Golden Age sa nachádza v mestskej časti Ondrašová v Liptovskom Mikuláši. Kapacita zariadenia je 120 lôžok.
 • Viacpodlažná bezbariérová budova je vybavená dvojlôžkovými komfortnými izbami s vlastným sociálnym zariadením, signalizačným zariadením, TV a nábytkom. Izby orientované na východ disponujú balkónom, z ktorého majú seniori možnosť vidieť Západné Tatry.
 • Naše zariadenie disponuje niekoľkými spoločenskými miestnosťami, rehabilitačnou miestnosťou, veľkou terasou a multifunkčnou oddychovou zónou v okolí zariadenia. Areálom zariadenia preteká potok Jalovčianka, ktorý dotvára prírodnú scenériu Liptova a ponúka možnosť stráviť voľný čas posedením na lavičke pri potoku, vonkajšom altánku alebo pri fontáne. V blízkosti zariadenia sa nachádza futbalové ihrisko.
 • Domov pre seniorov Golden Age v Liptovskom Mikuláši poskytuje:

 • Komplexnú sociálnu starostlivosť pre seniorov (zabezpečenú sociálnym personálom kvalifikovaným pre cieľovú skupinu zariadenia).
 • Rehabilitačné služby (poskytované rehabilitačným pracovníkom).
 • Aktivity, programy a kultúrna činnosť realizovaná kvalifikovaným sociálnym personálom pre cvičenie pamäti, koordinačných schopností a jemnej motoriky seniorov, motivácia seniorov k zapojeniu sa do programov, socializácia, výlety a návštevy kultúrnych miest podľa želaní prijímateľov soc. služby. Kultúrna činnosť pre vyplnenie voľného času a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov (ergoterapia a záujmová činnosť, výstavy výrobkov a ručných prác seniorov, biblioterapia, muzikoterapia, fytoterapia, dramatoterapiu a validačná terapia). Možnosť výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
 • Viacúčelovú oddychovú zónu pre seniorov v okolí zariadenia. Klienti, ktorí majú záujem o zapojenie sa do úpravy okolia majú možnosť realizácie v záhrade a starostlivosti o zeleň a okrasné kvetiny v okolí zariadenia v rámci pracovnej terapie.
 • Zvýšenie informovanosti seniorov prostredníctvom poradenstva pre klientov zariadenia.
 • Všetky služby a aktivity v zariadení sú poskytované vysokokvalifikovaným personálom, cieľom zariadenia je zvyšovanie kvality života seniorov.
 • V zariadení kladieme dôraz na individuálny prístup a záujem o seniorov. Zlatý vek života je možné prežiť aktívne a v pohodlí komfortných a kvalitných služieb v zariadení pre seniorov Golden Age.