Služby


 • Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Golden Age je neverejným poskytovateľom pobytovej celoročnej sociálnej služby pre seniorov v súlade so zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.
 • Novovybudovaný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Golden Age sa nachádza v mestskej časti Ondrašová v Liptovskom Mikuláši. Kapacita zariadenia je 120 lôžok.
 • Viacpodlažná bezbariérová budova je vybavená jedno a dvoj- lôžkovými komfortnými izbami s vlastným sociálnym zariadením, signalizačným zariadením, rádiom, TV, chladničkou a nábytkom podľa záujmu seniora. Izby orientované na východ disponujú balkónom, z ktorého majú seniori možnosť vidieť Západné Tatry.
 • Naše zariadenie disponuje niekoľkými spoločenskými miestnosťami, premietacou miestnosťou, kaplnkou, rehabilitačnou miestnosťou, veľkou terasou a multifunkčnou oddychovou zónou v okolí zariadenia. Areálom zariadenia preteká Jalovecký potok, ktorý dotvára prírodnú scenériu Liptova a ponúka možnosť stráviť voľný čas posedením na lavičke pri potoku. V blízkosti zariadenia sa nachádza futbalové ihrisko, ktoré je možné aktívne využívať pre pohyb a fyzické cvičenia seniorov.
 • Domov pre seniorov Golden Age v Liptovskom Mikuláši poskytuje:

 • Komplexnú sociálnu starostlivosť pre seniorov (zabezpečenú sociálnym personálom kvalifikovaným pre cieľovú skupinu zariadenia).
 • Rehabilitačné a masážne služby (poskytované zdravotným personálom orientovaným pre cieľovú skupinu zariadenia).
 • Aktivity, programy a kultúrna činnosť realizovaná kvalifikovaným sociálnym personálom pre cvičenie pamäti, koordinačných schopností a jemnej motoriky seniorov, motivácia seniorov k zapojeniu sa do programov, výlety a návštevy kultúrnych miest podľa monitorovaného záujmu a preferencií klientov zariadenia. Kultúrna činnosť pre vyplnenie voľného času a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov (ergoterapia a záujmová činnosť, výstavy výrobkov a ručných prác seniorov). Možnosťou výletov do blízkeho a vzdialenejšieho okolia sú i návštevy okolitých zariadení pre seniorov, s ktorými chceme pracovať na spolupráci a vzájomnej pomoci.
 • Viacúčelovú oddychovú zónu pre seniorov v okolí zariadenia. Klienti, ktorí majú záujem o zapojenie sa do úpravy okolia majú možnosť realizácie v záhrade a starostlivosti o zeleň a okrasné kvetiny v okolí zariadenia.
 • Zvýšenie informovanosti seniorov prostredníctvom poradenstva pre klientov zariadenia.
 • Všetky služby a aktivity v zariadení sú poskytované vysokokvalifikovaným personálom, cieľom zariadenia je zvyšovanie kvality života seniorov.
 • V zariadení kladieme dôraz na individuálny prístup a záujem o seniorov. Zlatý vek života je možné prežiť aktívne a v pohodlí komfortných a kvalitných služieb v zariadení pre seniorov Golden Age.