Aktuality


Medzinárodný deň životného prostredia

Medzinárodný deň životného prostredia

Kedže je dnes 05.06. Medzinárodný deň životného prostredia, mali sme v našom zariadení besedu na túto tému.,,Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie“, povedal Hans Christian Andersen.Snažme sa držať tohto citátu a prispieť k tomu, aby boli tieto slová stále reálnejšie. Každý z nás túži po rozkvitnutých lúkach plných kvetov, čistom vzduchu, priezračných potôčikoch, tak pre ,,Ňu“ niečo spravme.Príroda je naša mať a stojí za to o ňu bojovať.5.6.2019
PK
Výlet na salaš Pastierska

Výlet na salaš Pastierska

Nedeľa plná slnka, radosti a skvelých zážitkov. Aj seniori si vedia vychutnať nedeľné výletiky a radosti s nimi spojené.Tentoraz sme si to namierili na salaš Pastierska, vzdialený len kúsok vyššie od Bobrovca a Jalovca. Ľudová hudba, tanec, spev vyčarili úsmev na tvárach všetkých. Otvorenie "bačovej cesty" je udalosť, ktorá nám nedovolí len tak sa prizerať. Ochutnávka žinčice, ovčieho syra a salašníckych dobrôtok všetkým pohladila nielen brušká, ale i rozradostené dušičky. Krásu nášho Liptova obdivovať priamo z koča poháňaneho koníkmi, to je niečo, čo nemáme každý deň. K nedeli patrí aj posedenie pri kávičke a koláčiku. A tak vďaka našej Janke sme za skvelým výletom urobili sladkú bodku27.5.2019
PK
Vystúpenie ZŠ Kvačany

Vystúpenie ZŠ Kvačany

Dňa 21.05.2019 nás poctili svojou návštevou a dobrou náladou deti zo ZŠ Kvačany, ktoré nám spríjemnili deň svojím vystúpením a vrúcnym objatím. Následne nás obdarovali vlastnoručne vyrobenými pozdravmi. My sme ich na oplátku odmenili veľkým potleskom. Veľmi ste náš potešili. ĎAKUJEME22.5.2019
PK
Deň matiek

Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek sme pre našich seniorov pripravili príjemný popoludňajší program. Úctu všetkým mamám prejavili ženy zo spevokolu Golden Age piesňami a básňami, ktoré si pripravili spolu so sociálnymi pracovníčkami. Po nich v programe pokračovali dobrovoľníci z ľudového súboru z Jalovca. V sprievode harmoniky zaspievali ľudové piesne, pri ktorých mnohé oči nezostali suché. Program spestrila aj hra na fujaru a vystúpenie detí.
Bodkou na konci programu bol pán M., ktorý verejne poďakoval účastníkom programu, personálu zariadenia a sklonil poklonu všetkým mamám.14.5.2019
PK
Stavanie mája

Stavanie mája

Prvý máj sme aj v našom zariadení oslávili tradičným stavaním Mája.
Naši seniori spoločne vyzdobili briezku stužkami a spevom dopredvádzali jej stavanie. Pod Májom si potom vypočuli príhovor o májových tradíciách a ani chladnejšie počasie nás neodradilo od spevu a tanca.2.5.2019
PK
Príprava na Veľkú Noc

Príprava na Veľkú Noc

V priebehu mesiaca apríl sa naši seniori aktívne venovali tvorbe veľkonočnej výzdoby. Počas tvorivej dielne maľovali a zdobili veľkonočné kraslice, vystrihovali farebné zvieratá symbolizujúce jar a svojimi výrobkami spoločne ozdobili priestory zariadenia.15.4.2019
DC
Pracovná terapia

Pracovná terapia

Príjemné jarné počasie sme využili na úpravu okolia nášho zariadenia. Spoločne so seniormi sme vyhrabličkovali prostredie v okolí altánku a fontány. Ľahká práca udržiava seniorov v dobrej kondícii a psychickej pohode.2.4.2019
DC
Literárna kaviareň

Literárna kaviareň

Marec v našom zariadení tradične trávime hlavne čítaním kníh a časopisov počas čitateľských krúžkov a literárnej kaviarne, kde sa okrem čítania venujeme i prednáškam a rozhovorom o prečítanom obsahu kníh za posledné obdobie.15.3.2019
DC
Fašiangy v Golden Age

Fašiangy v Golden Age

Fašiangy, ako obdobie radosti a veselosti sme v Golden Age strávili prípravou fašiangových masiek, spoločenským posedením pri chutných šiškách a ukončili spoločnou veselou fašiangovou zábavou. 25.2.2019
DC
Prednáška na tému osteoporóza a úrazy

Prednáška na tému osteoporóza a úrazy

V rámci plnenia programov a projektov Úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike bola v našom zariadení uskutočnená prednáška MUDr. Benkovej a RNDr. Štěpánkovej na tému Úrazy seniorov a osteoporóza, pri čom boli seniorom ukázané i cvičenia vhodné pri osteoporóze.18.1.2019
DC
Predvianočný čas

Predvianočný čas

Predvianočný čas sme so seniormi trávili na tvorivých dielňach, kde sme sa venovali príprave vianočných ozdôb, zdobeniu stromčeka a zariadenia i pečeniu medovníkov. Seniorov v zariadení navštívil i Mikuláš s balíčkami, ktoré boli plné sladkých prekvapení.10.12.2018
DC
Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac október sa u nás niesol v duchu úcty k starším. Seniorov v zariadení navštívili so svojím hudobným programom Miroslav Kováčik s dcérou Paulínkou, Jozef Plauter a Veronika Motýľová. Program doplnili piesne od Speváckeho zboru Golden Age a zábavné scénky sociálnych pracovníčok.
Niektorí seniori sa zúčastnili na kultúrnom programe Sami sebe, vystúpení hudobnej skupiny Akropola a speváka Milana Ivana.26.10.2018
DC
Canisterapia

Canisterapia

Seniorom nášho zariadenia prišili sobotný deň spríjemniť psíkovia Sára a Čip s MVDr. Petrou Schmidtovou zo Žiaru nad Hronom. V spolupráci so sociálnymi pracovníčkami strávili deň na izbách a v klubovi, kde mali seniori možnosť pohladiť si psíkov. Canisterapia pozitívne vplýva najmä na psychickú pohodu človeka, preto sa v našom zariadení pravidelne opakuje.22.9.2018
DC