Aktuality


Október- mesiac úcty k starším

Október- mesiac úcty k starším

Jesenný mesiac a jeseň života – dva paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Preto sme aj naším seniorom dnes pripravili kultúrne podujatie a to divadielko, ktoré si pre nás prichystali deti z materskej školy v Liptovskej Ondrašovej za čo Vám v mene nás všetkých ďakujeme.Je nám zároveň cťou a poslaním dávať naším seniorom láskyplný prístup a starostlivosť na všetkých úrovniach potrieb. ,,Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia."29.10.2019
PK
Cvičný požiarny poplach

Cvičný požiarny poplach

Dnes sme si v rámci prevencie vzniku požiaru precvičili požiarny poplach prostredníctvom protipožiarnych opatrení, aby sme v prípade vzniku boli v strehu a pripravení chrániť svoje aj cudzie životy. Dôležitou časťou bola organizácia cvičného požiarneho poplachu, objavenie nedostatkov a zhodnotenie a tak v budúcnosti budeme vedieť čomu sa vyvarovať a ako v situácií vzniku skutočného požiaru reagovať a konať.24.10.2019
PK
Psychomotorické a pamäťové cvičenia

Psychomotorické a pamäťové cvičenia

Dnešné pamäťové cvičenie bolo zamerané na aktuálny mesiac úcty k starším. Naši seniori mali tak možnosť hlbšie sa zamyslieť na "jeseň života", ako sa im život zmenil, čo by chceli ešte zažiť a čo by im urobilo radosť. Ich tvorbou sú nádherné opisy vlastných životov, ktoré sú pre nás veľkou inšpiráciou a posunom k vykonávaniu našej profesie k lepšiemu. Počas toho sme sa so seniormi venovali aj psychomotorickým cvičeniam na izbe s pomôckami. Cvičenia sú zamerané na jemnú motoriku ale zároveň ide o celkové zlepšenie a udržanie fyzickej a psychickej pohody.22.10.2019
PK
Jesenná pracovná terapia

Jesenná pracovná terapia

Dnešný deň sme sa spoločne zišli na slniečku a tak sme sa venovali jesennej úprave nášho okolia- upratovanie, zametanie, presádzanie muškátov, povyberanie cibuliek gladiolov a úpravu kvetinových hriadok.16.10.2019
PK
Utorok zameraný na pamäť

Utorok zameraný na pamäť

Konzumácia kávy zlepšuje seniorom pamäť a znižuje riziko mozgovej mŕtvice. Dôchodcovia preto nemusia mať obavy z konzumácie kávy. Naopak, pravidelné pitie kávy má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a to najmä pri prevencii niektorých chorôb typických pre ľudí vo vyššom veku. Káva okrem toho obsahuje viac ako 200 zdraviu prospešných látok s antioxidačnou aktivitou.Pitie kávy má za následok zníženie výskytu cukrovky, kardio-vaskulárnych ochorení, Alzheimerovej choroby, alebo depresie. Okrem toho pitie kávy zrýchľuje metabolizmus a napomáha chudnutiu. V neposlednom rade káva podporuje aj dobrú náladu a spolu s pamäťovými cvičeniami, ktoré uskutočňujeme pravidelne, dokážeme odvrátiť najmä kognitívny pokles, demenciu a množstvo iných negatívnych faktorov.15.10.2019
PK
Cvičenie pre seniorov

Cvičenie pre seniorov

Človek v ktoromkoľvek veku môže spoznávať vlastné telo, spriateliť sa s pohybom, udržiavať pružnosť a stabilitu tela a podporovať kondíciu mysle. Správna pohybová aktivita predlžuje život, odďaľuje starnutie, znižuje spotrebu i potrebu lekárskej starostlivosti, odďaľuje vznik závislosti a nevyhnutnosti hospitalizácie. Preto u nás nezabúdame aj na spoločnú Senior jógu, ktorá je u nás veľmi obľúbená.9.10.2019
PK
Príjemný utorkový deň

Príjemný utorkový deň

Ako každý utorok náš deň začal pamäťovými cvičeniami v kruhu stálych, ale aj nových seniorov, ktorých vždy radi privítame. Počas cvičení sa žiaci zo strednej zdravotníckej školy venovali klientom formou masáži a po výbornom obede nám na zohriatie dobre padla šálka bylinkového čaju.8.10.2019
PK
Individuálny a skupinový prístup

Individuálny a skupinový prístup

Zariadenie Golden Age pristupuje ku prijímateľom sociálnych služieb individuálne ale aj skupinovo a tým prihliadame na jedinečnosť každého seniora. Preto voľnočasové aktivity pripravujeme na základe ich zaužívaných tradícií, zvyklostí a obyčají a mnoho ďalších faktorov, pričom ide hlavne o plnohodnotné naplnenie voľného času a zároveň ide o pocit aj krátkodobej radosti v očiach našich seniorov a úsmevu na ich perách.7.10.2019
PK
Kognitívne behaviorálna terapia a arteterapia

Kognitívne behaviorálna terapia a arteterapia

Ako každý štvrtok sme sa spoločne povenovali individuálne s PSS psychomotorickým cvičeniam na ktoré sa seniori tešia a zároveň sme si spoločne vymaľovali obrázky s jesennou tematikou a podľa vlastného výberu (arteterapia).3.10.2019
PK
Vítame mesiac október

Vítame mesiac október

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.Tento mesiac sme začali ako inak novou nástenkou, venovanou seniorom, v ranných hodinách u nás prebiehali pamäťové cvičenia a spoločne sme sa po obede poprechádzali po okolí zariadenia.1.10.2019
PK
Predstavenie ''Neboj sa''

Predstavenie "Neboj sa"

Pútavý príbeh, ktorý už naše staré mamy rozprávali, ožíva v podaní Divadla PORTÁL. Rozprávkové putovanie hlavného hrdinu za láskou aj strašidlami je tento krát obohatené hercami, ktorý použili aj bábky. Seniori tak mohli vidieť, aké nástrahy čakali Mateja na ceste za strachom.
Predstavenie sa našim seniorom ohromne páčilo, zabavili sme sa a za úsmev našich seniorov Vám ďakujeme.30.9.2019
PK
Športové a logické dopoludnie

Športové a logické dopoludnie

V stredajší deň sme pre našich seniorov pripravili pohybové a logické disciplíny, kde naháňali body ale hlavne spoluvytvárali vynikajúcu atmosféru v našej jedálni. Seniori sa tak zamerali na psychomotorické cvičenia, na ktoré sme využili vhodné pohybové prístupy a hry. Hry psychomotoriky umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú človeka do kolektívneho cítenia a zvádzajú jednotlivca do kolektívu. Sme vždy radi, že pripravené aktivity našich klientov veľmi bavia a tešia sa na to čo si pre nich opäť prichystáme. Na záver sme si opäť pripravili pre seniorov diplomy a sladkú odmenu. 25.9.2019
PK
Beseda o Alzheimerovej chorobe

Beseda o Alzheimerovej chorobe

V rámci utorkového pamäťového cvičenia si sociálne pracovníčky pripravili besedu ku svetovému dňu Alzheimerovej choroby (21.septembra), ktorej cieľom bolo aj oboznámenia sa PSS s touto chorobou, respektíve pojem Alzheimerová choroba, kedy už zabúdanie nie je bežným prejavom starnutia, ako rozpoznať chorobu a možnosti liečby. Pre nás v zariadení je jednou z mnohých aktivít práve samotné pamäťové cvičenie, za ktoré sú naši klienti vďační a tešia sa na nové úlohy. Ku koncu besedy nasledovala diskusia a obľúbená pieseň.24.9.2019
PK