Aktuality


Vítame mesiac december

Vítame mesiac december

December je mesiacom darčekov, rozjasnených detských očí, krásnych vianočných sviatkov lásky, pokoja, viery a mieru. Buďme k sebe milí, tešme sa z maličkostí, z toho, čo máme, zo svojich najbližších.
Dnešný deň sme spolu začali prerobením nástenky (pracovná terapia) a zároveň sa tešíme na týždeň plný aktivít a príprav na vianočné sviatky.2.12.2019
PK
Katarínska zábava

Katarínska zábava

Na Katarínu sa konali posledné tanečné zábavy pred nadchádzajúcim adventom, ktorý zakazoval tanec, spev a zábavu. Preto sme si včera spoločne v klubovni zatancovali a zaspievali na známe ľudové piesne v kruhu našich seniorov.26.11.2019
PK
Muzikoterapia

Muzikoterapia

Rôzne podoby hudby majú vplyv hlavne na emócie a city ľudí. Muzikoterapia (terapia, liečba hudbou) je spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka. Možno povedať, že ide o informácie, ktoré nám sprostredkúva hudba, jej rytmus, tempo, či melódia. Z muzikoterapie nemá prospech len kognitívna zóna. Hudba pôsobí aj na psychopatologické aspekty spojené s demenciou tým, že znižuje depresie a úzkosť.
Preto u nás vládla hudobná atmosféra celý deň, pričom sme si spoločne zaspievali na známe pesničky a zatancovali s veľkou dávkou zábavy a úsmevmi na perách našich seniorov.20.11.2019
PK
Klasická masáž

Klasická masáž

Je základom všetkých masáží, aktivuje celkový krvný a lymfatický obeh, ktorý následne zlepšuje okysličenie organizmu a odlev škodlivých látok z tela. Zlepšuje prekrvenie pokožky, podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom vyplavovaní odpadových látok z organizmu.
Preto pod dohľadom študenti strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v rámci praxe každý pondelok a utorok vykonávajú odborné masérske činnosti pre našich seniorov.19.11.2019
PK
Pracovná terapia

Pracovná terapia

Pracovná terapia je odborná činnosť, ktorej cieľom je osvojenie, obnova a udržanie alebo rozvoj pracovných návykov a zručností, fyzických, mentálnych a pracovných schopností (skrášľovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, jarné upratovanie, vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, zametanie chodníkov a pod.) prijímateľov sociálnych služieb. Dnes sme sa preto aj rozhodli zazimovať kvetinové hriadky pomocou čečiny ako aj úpravu a odstránenie suchých lístkov z muškátov.8.11.2019
PK
Mesiac November

Mesiac November

Nový mesiac sme spoločne začali novou nástenkou (pracovná terapia). Keďže počasie nám nedoprialo slniečko, našimi voľnočasovými aktivitami ostali mnohé skupinové a individuálne aktivity v spoločenskej miestnosti "klubovni" alebo aktivity podľa vlastného výberu a aktivity na izbách - kreslenie obrázkov (arteterapia), rehabilitačné pomôcky (psychomotorické cvičenia), lúštenie krížoviek, háčkovanie (pracovná terapia), čítanie kníh (biblioterapia) a mnoho iných voľnočasových aktivít, ktoré si naši PSS zvolia na základe vlastného výberu a záujmu4.11.2019
PK
Vystúpenie Jalovčianka

Vystúpenie Jalovčianka

MILÍ STARÍ RODIČIA! Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb i posledných teplých lúčov slniečka. Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás.Preto aj posledný októbrový deň sme si pripravili predstavenie pre našich seniorov vystúpením ľudového súboru z Jalovca "Jalovčianka" za ktoré veľmi ďakujeme.31.10.2019
PK
Október- mesiac úcty k starším

Október- mesiac úcty k starším

Jesenný mesiac a jeseň života – dva paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Preto sme aj naším seniorom dnes pripravili kultúrne podujatie a to divadielko, ktoré si pre nás prichystali deti z materskej školy v Liptovskej Ondrašovej za čo Vám v mene nás všetkých ďakujeme.Je nám zároveň cťou a poslaním dávať naším seniorom láskyplný prístup a starostlivosť na všetkých úrovniach potrieb. ,,Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia."29.10.2019
PK
Cvičný požiarny poplach

Cvičný požiarny poplach

Dnes sme si v rámci prevencie vzniku požiaru precvičili požiarny poplach prostredníctvom protipožiarnych opatrení, aby sme v prípade vzniku boli v strehu a pripravení chrániť svoje aj cudzie životy. Dôležitou časťou bola organizácia cvičného požiarneho poplachu, objavenie nedostatkov a zhodnotenie a tak v budúcnosti budeme vedieť čomu sa vyvarovať a ako v situácií vzniku skutočného požiaru reagovať a konať.24.10.2019
PK
Psychomotorické a pamäťové cvičenia

Psychomotorické a pamäťové cvičenia

Dnešné pamäťové cvičenie bolo zamerané na aktuálny mesiac úcty k starším. Naši seniori mali tak možnosť hlbšie sa zamyslieť na "jeseň života", ako sa im život zmenil, čo by chceli ešte zažiť a čo by im urobilo radosť. Ich tvorbou sú nádherné opisy vlastných životov, ktoré sú pre nás veľkou inšpiráciou a posunom k vykonávaniu našej profesie k lepšiemu. Počas toho sme sa so seniormi venovali aj psychomotorickým cvičeniam na izbe s pomôckami. Cvičenia sú zamerané na jemnú motoriku ale zároveň ide o celkové zlepšenie a udržanie fyzickej a psychickej pohody.22.10.2019
PK
Jesenná pracovná terapia

Jesenná pracovná terapia

Dnešný deň sme sa spoločne zišli na slniečku a tak sme sa venovali jesennej úprave nášho okolia- upratovanie, zametanie, presádzanie muškátov, povyberanie cibuliek gladiolov a úpravu kvetinových hriadok.16.10.2019
PK
Utorok zameraný na pamäť

Utorok zameraný na pamäť

Konzumácia kávy zlepšuje seniorom pamäť a znižuje riziko mozgovej mŕtvice. Dôchodcovia preto nemusia mať obavy z konzumácie kávy. Naopak, pravidelné pitie kávy má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a to najmä pri prevencii niektorých chorôb typických pre ľudí vo vyššom veku. Káva okrem toho obsahuje viac ako 200 zdraviu prospešných látok s antioxidačnou aktivitou.Pitie kávy má za následok zníženie výskytu cukrovky, kardio-vaskulárnych ochorení, Alzheimerovej choroby, alebo depresie. Okrem toho pitie kávy zrýchľuje metabolizmus a napomáha chudnutiu. V neposlednom rade káva podporuje aj dobrú náladu a spolu s pamäťovými cvičeniami, ktoré uskutočňujeme pravidelne, dokážeme odvrátiť najmä kognitívny pokles, demenciu a množstvo iných negatívnych faktorov.15.10.2019
PK
Cvičenie pre seniorov

Cvičenie pre seniorov

Človek v ktoromkoľvek veku môže spoznávať vlastné telo, spriateliť sa s pohybom, udržiavať pružnosť a stabilitu tela a podporovať kondíciu mysle. Správna pohybová aktivita predlžuje život, odďaľuje starnutie, znižuje spotrebu i potrebu lekárskej starostlivosti, odďaľuje vznik závislosti a nevyhnutnosti hospitalizácie. Preto u nás nezabúdame aj na spoločnú Senior jógu, ktorá je u nás veľmi obľúbená.9.10.2019
PK