Aktuality


Vystúpenie MŠ Liptovská Ondrašová

Vystúpenie MŠ Liptovská Ondrašová

Dnes nás navštívili detičky z materskej škôlky v Liptovskej Ondrašovej, ktoré nám priniesli úsmevy na tvárach našich seniorov. Týmto sa chceme poďakovať materskej škôlke za možnosť opäť sa potešiť z krásneho vianočného predstavenia a najmä deťom za ich sviežu pozitívnu náladu, ktorú nám do zariadenia priniesli.16.12.2019
PK
Vystúpenie divadlo portál: Vianočná rozprávka

Vystúpenie divadlo portál: Vianočná rozprávka

Dnes na Luciu nás potešilo prešovské profesionálne divadlo so svojím vianočným hudobno-dramatickým predstavím Vianočná rozprávka. Ide o veselý príbeh s piesňami o skoro stratených Vianociach. Vianoce nemajú len ľudia, ale aj zvieratá a aj oni sa môžu dostať na zoznam zlých a tak ohroziť svoje Vianoce. Samozrejme nechýbal aj neposlušný čert a anjel, ktorý pomohli zachrániť sviatky. Na záver vystúpenia boli divadelníci nami obdarovaný krásnymi vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi. A tak v mene seniorov a celého zariadenia Golden Age Vám zo srdca ďakujeme a prajeme krásne vianočné sviatky.13.12.2019
PK
Vianočné vystúpenie Vrbové prútie

Vianočné vystúpenie Vrbové prútie

V dnešný podvečer nás prišla navštíviť liptovská ľudová skupina Vrbové prútie, ktorá so sebou priniesla nádherné tóny vianočných piesni a priniesla nám zároveň aj pocit vianočných sviatkov. Odzneli známe piesne a na tu chvíľu k nám zavítalo aj čaro Vianoc v podobe piesne Tichá noc.10.12.2019
PK
Návšteva svätého Mikuláša

Návšteva svätého Mikuláša

Svätý Mikuláš nie je vymyslenou postavou, ale skutočne existoval. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Na sv. Mikuláša sme našim klientom pripravili prekvapenie vo forme mikulášskeho balíčka z ktorého mali ohromnú radosť a nám sa odvďačili krásnymi slovami, prianiami a krátkymi básničkami, za ktoré ďakujeme.6.12.2019
Pk
Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Vianočný stromček je najznámejší symbol Vianoc. Zdobil sa spravidla na Štedrý deň. Dnes už ale mnohí z nás zdobia stromček skôr, pretože sa z jeho krásy a hlavne vône chcú tešiť čo najdlhšie. Je symbolom všeľudského symbolu života a prosperity.
U nás sme dnešné aktivity zakončili zdobením stromčeka (pracovná terapia) ako aj výzdobou v našom zariadení.5.12.2019
PK
Pečenie medovníkov

Pečenie medovníkov

Ako aj po iné roky aj tento rok sme si zachovali našu tradíciu v pečení vianočných medovnikov (pracovná terapia). Chutné medovníčky a vanilkové rožky napiekli naši seniori spoločne pri vianočných melódiách. To, že sa nám pečenie a zdobenie perníkov naozaj veľmi páčilo, bolo vidieť na výsledných produktoch a vôni, ktorú sme rozniesli po chodbách zariadenia.3.12.2019
PK
Vítame mesiac december

Vítame mesiac december

December je mesiacom darčekov, rozjasnených detských očí, krásnych vianočných sviatkov lásky, pokoja, viery a mieru. Buďme k sebe milí, tešme sa z maličkostí, z toho, čo máme, zo svojich najbližších.
Dnešný deň sme spolu začali prerobením nástenky (pracovná terapia) a zároveň sa tešíme na týždeň plný aktivít a príprav na vianočné sviatky.2.12.2019
PK
Katarínska zábava

Katarínska zábava

Na Katarínu sa konali posledné tanečné zábavy pred nadchádzajúcim adventom, ktorý zakazoval tanec, spev a zábavu. Preto sme si včera spoločne v klubovni zatancovali a zaspievali na známe ľudové piesne v kruhu našich seniorov.26.11.2019
PK
Muzikoterapia

Muzikoterapia

Rôzne podoby hudby majú vplyv hlavne na emócie a city ľudí. Muzikoterapia (terapia, liečba hudbou) je spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka. Možno povedať, že ide o informácie, ktoré nám sprostredkúva hudba, jej rytmus, tempo, či melódia. Z muzikoterapie nemá prospech len kognitívna zóna. Hudba pôsobí aj na psychopatologické aspekty spojené s demenciou tým, že znižuje depresie a úzkosť.
Preto u nás vládla hudobná atmosféra celý deň, pričom sme si spoločne zaspievali na známe pesničky a zatancovali s veľkou dávkou zábavy a úsmevmi na perách našich seniorov.20.11.2019
PK
Klasická masáž

Klasická masáž

Je základom všetkých masáží, aktivuje celkový krvný a lymfatický obeh, ktorý následne zlepšuje okysličenie organizmu a odlev škodlivých látok z tela. Zlepšuje prekrvenie pokožky, podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom vyplavovaní odpadových látok z organizmu.
Preto pod dohľadom študenti strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v rámci praxe každý pondelok a utorok vykonávajú odborné masérske činnosti pre našich seniorov.19.11.2019
PK
Pracovná terapia

Pracovná terapia

Pracovná terapia je odborná činnosť, ktorej cieľom je osvojenie, obnova a udržanie alebo rozvoj pracovných návykov a zručností, fyzických, mentálnych a pracovných schopností (skrášľovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, jarné upratovanie, vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, zametanie chodníkov a pod.) prijímateľov sociálnych služieb. Dnes sme sa preto aj rozhodli zazimovať kvetinové hriadky pomocou čečiny ako aj úpravu a odstránenie suchých lístkov z muškátov.8.11.2019
PK
Mesiac November

Mesiac November

Nový mesiac sme spoločne začali novou nástenkou (pracovná terapia). Keďže počasie nám nedoprialo slniečko, našimi voľnočasovými aktivitami ostali mnohé skupinové a individuálne aktivity v spoločenskej miestnosti "klubovni" alebo aktivity podľa vlastného výberu a aktivity na izbách - kreslenie obrázkov (arteterapia), rehabilitačné pomôcky (psychomotorické cvičenia), lúštenie krížoviek, háčkovanie (pracovná terapia), čítanie kníh (biblioterapia) a mnoho iných voľnočasových aktivít, ktoré si naši PSS zvolia na základe vlastného výberu a záujmu4.11.2019
PK
Vystúpenie Jalovčianka

Vystúpenie Jalovčianka

MILÍ STARÍ RODIČIA! Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb i posledných teplých lúčov slniečka. Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás.Preto aj posledný októbrový deň sme si pripravili predstavenie pre našich seniorov vystúpením ľudového súboru z Jalovca "Jalovčianka" za ktoré veľmi ďakujeme.31.10.2019
PK