Aktuality


Seniori z Liptovskej Porúbky

Seniori z Liptovskej Porúbky

U nás sme tento rok mohli zažiť mnoho vystúpení všetkých vekových kategórií. Nechýbalo aj vystúpenie seniorov z Liptovskej Porúbky, ktorý prišli zahrať a zaspievať našim klientom počas vianočných sviatkov.
Rok sa už končí, možno bol krátky. Všetkým Vám želáme príjemné sviatky a šťastný Nový rok 2020. Ďakujeme27.12.2019
PK
Projekt ''Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?'' a vianočné posedenie

Projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" a vianočné posedenie

Vianoce sú za dverami aj v našom zariadení pre seniorov. Aby naši klienti v čarovnej atmosfére Vianoc aspoň na chvíľu zabudli na svoje zdravotné problémy a z nich vyplývajúce starosti, ako malý vianočný darček sme pre nich pripravili tradičné Vianočné posedenie s občerstvením. Výnimočnou časťou tohto dňa boli darčeky pre našich seniorov. V rámci zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?" nám bolo dovezené obrovské množstvo darov, ktorými sme v piatkový deň obdaruvali našich klientov. Za toto prekrásne gesto a možnosť našim seniorom takouto formou vyčarovať úsmev na perách ďakujeme celému projektu a osobám s ním spojeným tj. Pani Veronike Lúčanovej a jej partnerovi za doručenie balíkov na našu adresu.21.12.2019
PK
Vystúpenie ľudového súboru Jalovčianka

Vystúpenie ľudového súboru Jalovčianka

V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. Včera sme tak mali opäť možnosť vypočuť si krásne tóny a spev ľudového súboru Jalovčianka a zároveň sme si spoločne zaspievali vianočné piesne, vypočuli sme si priania k vianočným sviatkom a k Novému roku. Za príjemné melódie a vianočnú atmosféru Vám z celého srdca ďakujeme a želáme krásne sviatky a šťastný Nový rok.18.12.2019
PK
Vystúpenie MŠ Liptovská Ondrašová

Vystúpenie MŠ Liptovská Ondrašová

Dnes nás navštívili detičky z materskej škôlky v Liptovskej Ondrašovej, ktoré nám priniesli úsmevy na tvárach našich seniorov. Týmto sa chceme poďakovať materskej škôlke za možnosť opäť sa potešiť z krásneho vianočného predstavenia a najmä deťom za ich sviežu pozitívnu náladu, ktorú nám do zariadenia priniesli.16.12.2019
PK
Vystúpenie divadlo portál: Vianočná rozprávka

Vystúpenie divadlo portál: Vianočná rozprávka

Dnes na Luciu nás potešilo prešovské profesionálne divadlo so svojím vianočným hudobno-dramatickým predstavím Vianočná rozprávka. Ide o veselý príbeh s piesňami o skoro stratených Vianociach. Vianoce nemajú len ľudia, ale aj zvieratá a aj oni sa môžu dostať na zoznam zlých a tak ohroziť svoje Vianoce. Samozrejme nechýbal aj neposlušný čert a anjel, ktorý pomohli zachrániť sviatky. Na záver vystúpenia boli divadelníci nami obdarovaný krásnymi vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi. A tak v mene seniorov a celého zariadenia Golden Age Vám zo srdca ďakujeme a prajeme krásne vianočné sviatky.13.12.2019
PK
Vianočné vystúpenie Vrbové prútie

Vianočné vystúpenie Vrbové prútie

V dnešný podvečer nás prišla navštíviť liptovská ľudová skupina Vrbové prútie, ktorá so sebou priniesla nádherné tóny vianočných piesni a priniesla nám zároveň aj pocit vianočných sviatkov. Odzneli známe piesne a na tu chvíľu k nám zavítalo aj čaro Vianoc v podobe piesne Tichá noc.10.12.2019
PK
Návšteva svätého Mikuláša

Návšteva svätého Mikuláša

Svätý Mikuláš nie je vymyslenou postavou, ale skutočne existoval. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Na sv. Mikuláša sme našim klientom pripravili prekvapenie vo forme mikulášskeho balíčka z ktorého mali ohromnú radosť a nám sa odvďačili krásnymi slovami, prianiami a krátkymi básničkami, za ktoré ďakujeme.6.12.2019
Pk
Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Vianočný stromček je najznámejší symbol Vianoc. Zdobil sa spravidla na Štedrý deň. Dnes už ale mnohí z nás zdobia stromček skôr, pretože sa z jeho krásy a hlavne vône chcú tešiť čo najdlhšie. Je symbolom všeľudského symbolu života a prosperity.
U nás sme dnešné aktivity zakončili zdobením stromčeka (pracovná terapia) ako aj výzdobou v našom zariadení.5.12.2019
PK
Pečenie medovníkov

Pečenie medovníkov

Ako aj po iné roky aj tento rok sme si zachovali našu tradíciu v pečení vianočných medovnikov (pracovná terapia). Chutné medovníčky a vanilkové rožky napiekli naši seniori spoločne pri vianočných melódiách. To, že sa nám pečenie a zdobenie perníkov naozaj veľmi páčilo, bolo vidieť na výsledných produktoch a vôni, ktorú sme rozniesli po chodbách zariadenia.3.12.2019
PK
Vítame mesiac december

Vítame mesiac december

December je mesiacom darčekov, rozjasnených detských očí, krásnych vianočných sviatkov lásky, pokoja, viery a mieru. Buďme k sebe milí, tešme sa z maličkostí, z toho, čo máme, zo svojich najbližších.
Dnešný deň sme spolu začali prerobením nástenky (pracovná terapia) a zároveň sa tešíme na týždeň plný aktivít a príprav na vianočné sviatky.2.12.2019
PK
Katarínska zábava

Katarínska zábava

Na Katarínu sa konali posledné tanečné zábavy pred nadchádzajúcim adventom, ktorý zakazoval tanec, spev a zábavu. Preto sme si včera spoločne v klubovni zatancovali a zaspievali na známe ľudové piesne v kruhu našich seniorov.26.11.2019
PK
Muzikoterapia

Muzikoterapia

Rôzne podoby hudby majú vplyv hlavne na emócie a city ľudí. Muzikoterapia (terapia, liečba hudbou) je spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka. Možno povedať, že ide o informácie, ktoré nám sprostredkúva hudba, jej rytmus, tempo, či melódia. Z muzikoterapie nemá prospech len kognitívna zóna. Hudba pôsobí aj na psychopatologické aspekty spojené s demenciou tým, že znižuje depresie a úzkosť.
Preto u nás vládla hudobná atmosféra celý deň, pričom sme si spoločne zaspievali na známe pesničky a zatancovali s veľkou dávkou zábavy a úsmevmi na perách našich seniorov.20.11.2019
PK
Klasická masáž

Klasická masáž

Je základom všetkých masáží, aktivuje celkový krvný a lymfatický obeh, ktorý následne zlepšuje okysličenie organizmu a odlev škodlivých látok z tela. Zlepšuje prekrvenie pokožky, podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom vyplavovaní odpadových látok z organizmu.
Preto pod dohľadom študenti strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši v rámci praxe každý pondelok a utorok vykonávajú odborné masérske činnosti pre našich seniorov.19.11.2019
PK