Aktuality


Prostredie nášho zariadenia

Prostredie nášho zariadenia

Klientom umožňujeme v sprievode personálu venovať sa obľúbeným prechádzkam v areáli zariadenia, posedením na slniečku a poniektorí nezabúdajú na starostlivosť o záhony kvetín a rastlín (pracovná terapia).28.04.2020
PK

Zariadenie Golden Age ďakuje Bidfood s.r.o. za dodanie mliečnych výrobkov, spoločnosti Cleaning s.r.o. za dodanie 13 kg dezinfekčného prostriedku a dezinfekčného prípravku Burbegel, ďalej spoločnosti Curaden s.r.o. a projektu ktopomozeSlovensku,ktorí nás opäť zásobili respirátormi a tiež spoločnosti Fresenius Kabi s.r.o. za pozornosť vo forme dezinfekcie rúk. Sme nadšení, a každá nová forma pomoci je u nás žiadaná a vítaná. Ďakujeme27.04.2020
PK
Zabezpečenie testovania na COVID-19 zamestnancov a klientov

Zabezpečenie testovania na COVID-19 zamestnancov a klientov

Golden Age ako prvé zariadenie pre seniorov v Liptovskom Mikuláši začalo aktívne, postupné testovanie zamestnancov a klientov. Riadnym testovaním boli v súčasnosti testy NEGATÍVNE.Aj týmto spôsobom ďakujeme vedeniu zariadenia za zakúpené testy pričom náklady na kúpu testov sú náročné.
OBRACIAME SA K VÁM S PROSBOU O FINANČNÚ POMOC
Verejnosť, známy, rodiny ... GOLDEN AGE ako nezisková organizácia sa nezaobídeme aj bez pomoci darcov. Finančné prostriedky nepostačujú na náklady spojené s kúpou testov na ochorenie COVID - 19. Je pre nás v súčasnosti najdôležitejšie zabezpečiť čo najvyššiu ochranu našich seniorov.
Ak nás chcete podporiť, môžete zaslať svoj finančný príspevok v akejkoľvek výške na:
číslo účtu vo forme IBAN: SK61 1100 0000 0029 2089 5125
bankové spojenie: Tatra banka, a. s
Domov pre seniorov
GOLDEN AGE
Mozartova 9
917 01 Trnava
IČO: 37848836
DIČ: 2021877913Zo srdca ďakujeme všetkým.23.04.2020
PK
Ovocie pre seniorov

Ovocie pre seniorov

Ďakujeme lyžiarskemu stredisku Jasná a spoločnosti TMR, a.s. za vitamínovú pomoc v podobe 180 kg čerstvého ovocia, ktoré venovali našim klientom.21.04.2020
PK
On-line veľkonočné pozdravy pre seniorov

On-line veľkonočné pozdravy pre seniorov

Nakoľko naši seniori sú v úplnej izolácii, nemajú možnosť sa stretnúť s rodinou a listová pošta je tiež problém, naši sociálni pracovníci v spolupráci s občianskym združením Pohodovo, zaslali našim klientom pozdravy spoločne s fotografiami s veľkonočnou tématikou a rodinami preto aby vedeli, že v dnešnej ťažšej situácií rodiny, priatelia známi a aj neznámi ľudia na nich myslia. Ďakujeme17.04.2020
PK
Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky

S láskou a želaním všetkého najlepšieho vám želáme tie najkrajšie veľkonočné dní. Nech vám Veľká noc prinesie Veľa radosti, šťastia a pokoja do vášho života. Spoločne s našimi seniormi Vám touto cestou želáme veľa zdravia a radosti v dnešných časoch a aby ste prežili veľkonočné sviatky hlavne v pokoji a v bezpečí. Seniori myslia na Vás - rodina a blízky, a tešia sa kedy sa opäť všetci stretneme a prežijeme zameškané v kruhu najbližších.09.04.2020
PK
Ochranný zdravotnícky materiál

Ochranný zdravotnícky materiál

Zariadenie Golden Age v súvislosti s aktuálnym výskytom vírusu COVID-19 disponuje ochranným zdravotníckym materiálom, rúškami, ochrannými okuliarmi, rukavicami, jednorázovými oblekmi, ochrannými štítmi a mnohým iným. Uvedený materiál nám môže poslúžiť pre prípad výskytu ochorenia a sme pripravení v čas zasiahnuť a tak naďalej ochraňovať našich seniorov.
Opäť ĎAKUJEME, či už zamestnanci alebo klienti za dodaný materiál, ktorý snáď nikdy nebudeme musieť využiť a to vedeniu zariadenia, sponzorom a iným ktorý sa neustále snažia nás podporiť a pomôcť nám v tom, pre koho sme tu - pre našich starých rodičov.08.04.2020
PK
Nový spôsob komunikácie seniorov s rodinami

Nový spôsob komunikácie seniorov s rodinami

Sociálny úsek v spolupráci s OZ Pohodovo, nám zabezpečili a zaslali mobilný telefón pre našich klientov na účely komunikácie s rodinami, prostredníctvom ktorého vieme zabezpečiť videorozhovory cez aplikáciu Skype, Hangouts a iné.
V prípade záujmu o videohovory so seniorom si môžete dohodnúť čas (počas pracovných dní) na emaily zpskonecna@gmail.com.
Týmto sa chceme veľmi poďakovať OZ Pohodovo za zaslanie smartphonu z ktorého máme obrovskú radosť a najmä naši seniori, ktorí už aktívne využívajú žiadúcu modernú vymoženosť v dnešnej aktuálnej situácii.07.04.2020
PK
Ďakujeme

Ďakujeme

Touto cestou Domov pre seniorov Golden Age ďakuje spoločnosti GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. a CURADEN SLOVAKIA s.r.o., že nám vyjadrili pomoc a podporu darovaním dvojvrstvových bavlnených ochranných rúškou pre našich klientom a personálu.03.04.2020
PK
Aj malými skutkami dokážeme spraviť zázrak

Aj malými skutkami dokážeme spraviť zázrak

Ďakujeme p. Ľubomírovi Žabčíkovi a jeho pani manželke, že sme mohli obdarovať našich seniorov ochrannými rúškami a naďalej tak môžeme podporovať a ochraňovať ich vlastné životy aj takýmto spôsobom. Naši klienti sú nadšení a posielajú veľkú vďaku a prajú veľa zdravia a šťastia do života.02.04.2020
PK
Ochranné rúška pre našich seniorov

Ochranné rúška pre našich seniorov

Krízový štáb mesta Liptovský Mikuláš a vedenie mikulášskej radnice našli spôsob, ako zabezpečiť rúška pre rizikové skupiny obyvateľov a to najmä seniorom. Našim klientom boli tento týždeň distribuované dobrovoľníkmi zo Slovenského červeného kríža.
V mene našich klientov,Vám ďakujeme za takýto potrebný dar a prajeme Vám veľa zdravia.02.04.2020
PK
Mesiac APRÍL

Mesiac APRÍL

Aj za bezpečnostných opatrení v našom zariadení nezabúdame na udržanie zavedených činnosti našich klientov. Jednou z činnosti tohto týždňa bola tvorba novej nástenky (pracovná terapia).01.04.2020
PK
OZNAM

OZNAM

Zariadenie Golden Age vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku a na základe odporúčania MZ SR a MPSVR oznamujeme verejnosti, že:
✅ sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,
✅ máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID - 19),
✅ v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
✅ činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
✅ Kontaktné osoby, ktoré odpovedajú na otázky (spojené s opatreniami zariadenia v súvislosti s COVID- 19) počas pracovnej doby jednotlivých úsekov:
☑️ vedúca sociálneho úseku Mgr. Jarmila Lizoňová
Na telefónnom čísle: 0948 896 616
☑️ zdravotný úsek
Na telefónnom čísle: 0948 976 290

Taktiež naďalej odo dňa 6.3.2020 platí až do odvolania zákaz návštev pre verejnosť v zariadení Golden Age.
Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť, a rešpektovanie prijatých opatrení.PhDr. Roman Božik Ph.D, riaditeľ DSS Golden Age26.03.2020
PK