Aktuality


Ochranné rúška pre našich seniorov

Ochranné rúška pre našich seniorov

Krízový štáb mesta Liptovský Mikuláš a vedenie mikulášskej radnice našli spôsob, ako zabezpečiť rúška pre rizikové skupiny obyvateľov a to najmä seniorom. Našim klientom boli tento týždeň distribuované dobrovoľníkmi zo Slovenského červeného kríža.
V mene našich klientov,Vám ďakujeme za takýto potrebný dar a prajeme Vám veľa zdravia.02.04.2020
PK
Mesiac APRÍL

Mesiac APRÍL

Aj za bezpečnostných opatrení v našom zariadení nezabúdame na udržanie zavedených činnosti našich klientov. Jednou z činnosti tohto týždňa bola tvorba novej nástenky (pracovná terapia).01.04.2020
PK
OZNAM

OZNAM

Zariadenie Golden Age vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku a na základe odporúčania MZ SR a MPSVR oznamujeme verejnosti, že:
✅ sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,
✅ máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID - 19),
✅ v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
✅ činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
✅ Kontaktné osoby, ktoré odpovedajú na otázky (spojené s opatreniami zariadenia v súvislosti s COVID- 19) počas pracovnej doby jednotlivých úsekov:
☑️ vedúca sociálneho úseku Mgr. Jarmila Lizoňová
Na telefónnom čísle: 0948 896 616
☑️ zdravotný úsek
Na telefónnom čísle: 0948 976 290

Taktiež naďalej odo dňa 6.3.2020 platí až do odvolania zákaz návštev pre verejnosť v zariadení Golden Age.
Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť, a rešpektovanie prijatých opatrení.PhDr. Roman Božik Ph.D, riaditeľ DSS Golden Age26.03.2020
PK
Osveta ku prevencii vírusu COVID-19

Osveta ku prevencii vírusu COVID-19

V rámci aktuálnej situácie vo svete a na Slovensku sme našim klientom resp. samospráve poskytli edukačnú činnosť, v podobe osvety ku prevencii vírusu COVID-19. Taktiež poskytujeme naším seniorom každodenné aktualizované informácie na danú tému. Naďalej klientom poskytujeme voľnočasové aktivity pre naplnenie ich voľného času, a hlavne dbáme na bezpečnosť našich seniorov a ich vnútorný pokoj. Našim cieľom je hlavne eliminovať u nich strach a napätie zo vzniknutej situácie.Správajme sa hlavne zodpovedne voči našim seniorom a nevystavujme ich zbytočnému ohrozeniu. My to tak už robíme.16.03.2020
PK
Tréning pamäti

Tréning pamäti

Tréning pamäti má za cieľ udržanie dobrých pamäťových schopností aj vo vyššom veku, posilnenie zdravého sebavedomia seniorov, sebarealizáciu a nadviazanie na vedomosti získané počas života.18.02.2020
PK
Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti.Dnes sme sa preto spoločne zišli v klubovni, obliekli a nasadili sme si masky a naplno si užili tanečnú hudbu a atmosféru, ktorá roztancovala mnoho seniorov a priviedlo ich k pohybu a hlavne k zábave a radosti.
Ku tradícií taktiež nechýbali pripravené šišky z našej kuchyne.12.02.2020
PK
Vítame mesiac február

Vítame mesiac február

Vítame mesiac február pracovnou terapiou (úprava nástenky).03.02.2020
PK
Predstavenie Zlatá rybka

Predstavenie Zlatá rybka

V posledný januárový týždeň nás poctili návštevou divadelníci s rozprávkou o Zlatej rybke. Herci zahrali príbeh, ktorý zanechal úsmev na tvárach a na dušiach našich seniorov za čo Vám veľmi ďakujeme.30.01.2020
PK
Bábikoterapia

Bábikoterapia

Je oficiálnou a účinnou formou terapie, ktorá pozitívne vplýva na zníženie agresivity, eliminuje pocit úzkosti, dezorientácie, podnecuje k aktivite a oživuje spomienky z produktívneho veku našich seniorov. Terapeutická bábika pripomína živého človeka najmä svojou fyzickou stavbou pričom je vytvorená zo zdravotne nezávadného materiálu. Jej ohlasmi sú zníženie agresivity, zmätenosti, úzkosti a zlepšuje sociabilitu (klienti opäť začínajú rozprávať).9.1.2020
PK
Vítame mesiac január

Vítame mesiac január

Nový rok 2020 sme spoločne začali novou nástenkou (pracovná terapia) a tešíme sa čo nám nový rok prinesie.2.1.2020
PK
Vianočná pošta

Vianočná pošta

Všetko má svoju históriu a tá o vianočných pozdravoch stojí za povšimnutie. Odosielanie pozdravov sa stalo tradíciou a tešíme sa z toho, že aj keď dnes všetko posielame cez internet, na klasické papierové novoročenky sa stále nezabudlo. ĎAKUJEME... Každému- deťom, pani učiteľkám (ZŠ K. Brúderovej, ZŠ s MŠ sv. Kríža, ZŠ z Ilavy, ZŠ s MŠ Predajná, ZŠ s MŠ Vikartovce, ZŠ Mudroňová BA a LEPORELO o.z.) a ostatným, ktorí sa zapojili do zasielania vianočných pozdravov (bolo ich neúrekom) našim seniorom, ktorí boli neraz prekvapení a príjemne potešení.Týmto Vám aj želáme v mene celého zariadenia Golden Age v novom roku 2020 šťastie, lebo je krásne, zdravie, lebo je vzácne, lásku, lebo jej je málo a všetko čo by za to stálo.1.1.2020
PK
Vystúpenie ECAV z Liptovského Mikuláša

Vystúpenie ECAV z Liptovského Mikuláša

Ku koncu roka nás prišiel kultúrne naplniť evanjelický cirkevný zbor, ktorý nám harmonicky predviedol vianočné koledy a piesne. Obohatením bolo prednesenie vianočnej básne, členky zboru a zakončením modlitby. Ďakujeme za povzbudenie našich seniorov a dodaniu nových síl do nového roku.31.12.2019
PK