Aktuality


Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Veselé obdobie Fašiangov zavítalo i k našim seniorom, ktorí si spoločne pripravili niekoľko masiek. Medzi najobľúbenejšie patril čert, čarodejnica, strašidlo, mušketier a rôzne zvieratká. Fašiangovú zábavu sprevádzala hra na harmoniku, veselý spev, ale i hovorené slovo.9.2.2018
DC
Stavanie snehuliakov

Stavanie snehuliakov

Poriadnu snehovú nádielku na Liptove sme využili na stavanie snehuliakov, ktorí nám skrášľujú okolie nášho zariadenia. Seniori sa aktívne zapájali, snehuliakov po postavení spestrili čiapkami, šálom a vetvičkami.18.1.2018
DC
Vianočné obdobie

Vianočné obdobie

Vianočné obdobie sa v Domove pre seniorov Golden Age nieslo v duchu prípravy výzdoby, pečenia medovníkov, spoločenských posedení a kultúrnych programov. Seniorov prišli rozveseliť i detičky zo Špeciálnej základnej školy v Liptovskom Mikuláši. Kultúrny program doplnil vianočnými koledami Spevácky zbor Golde Age.2.1.2018
DC
Canisterapia

Canisterapia

Seniorom nášho zariadenia prišiel svojou prítomnosťou spríjemniť deň psík Dobby. Spolu so sociálnou pracovníčkou Zuzkou strávili deň na izbách seniorov, ktorí majú kladný vzťah ku zvieratám. Canisterapia pozitívne vplýva najmä na psychickú pohodu človeka a pomáha pri riešení psychologických, citových a sociálno - integračných problémoch. Návšteva psieho terapeuta mala veľký úspech a preto sa bude opakovať pravidelne.22.11.2017
DC
Jeseň v našom zariadení

Jeseň v našom zariadení

Jesenné obdobie sme v našom zariadení trávili aktívnym oddychom i návštevou kultúrnych podujatí. Krásne počasie sme využili na úpravu okolia zariadenia, našich kvetinových záhonov i výsadbu ovocných stromčekov. Počas októbra, mesiaca úcty k starším, sme spoločne navštívili kultúrne vystúpenie Sami sebe a hudobnej skupiny Kortina.9.11.2017
DC
5. výročie Golden Age

5. výročie Golden Age

V mesiaci október sme si pripomenuli piate výročie otvorenia Domova pre seniorov Golden Age. Oslava sa niesla v duchu kultúrneho programu, na ktorom sa podieľali samotní obyvatelia domova, personál i pozvaní hostia. Do programu svojim vystúpením prispeli deti zo Základnej školy v Kvačanoch, dôchodcovia z Klubu seniorov v Liptovskej Ondrášovej, Spevácky zbor Golden Age, Zuzka Čenková so psíkom Dobbym a personál sociálneho oddelenia.13.10.2017
DC
Medzinárodný deň pozitívneho myslenia

Medzinárodný deň pozitívneho myslenia

13. september je Medzinárodný deň pozitívneho myslenia a čokolády. Počas tohto dňa sme sa formou besedy snažili zvýšiť povedomie o vplyve pozitívneho myslenia na život seniorov. Zúčastnení seniori mali možnosť vyjadriť svoj názor, svoje pocity, myšlienky a úvahy na danú tému.13.9.2017
DC
Východňarske Šarkanice

Východňarske Šarkanice

Popoludnie v našom zariadení prišli seniorom spríjemniť speváci z folklórneho súboru Východňarske Šarkanice.25.8.2017
DC
Pétanque

Pétanque

Spoločenský život v zariadení sme našim seniorom spestrili vybudovaním nového ihriska na hru Pétanque. Pétanque je zaujímavá spoločenská hra, ktorá sa hrá v družstvách. Prostredníctvom hry si seniori upevňujú medziľudské vzťahy, precvičujú motoriku, stabilitu i sústredenosť. Novú spoločenskú hru seniori privítali.11.8.2017
DC
Letný deň na Chate Priekopa

Letný deň na Chate Priekopa

Horúci letný deň sme so seniormi strávili v príjemnom prostredí lesa na Chate Priekopa. Spoločne sme si uvarili hríbovú polievku a opiekli špekačky. Príjemné posedenie pri hudbe a spoločenských hrách sme prestriedali s vychádzkami v lesíku, hľadaním hríbov a zbieraním byliniek.8.8.2017
DC
Motýlia záhrada

Motýlia záhrada

Počas krásneho letného dňa sme sa so seniormi yybrali navštíviť výstavu motýľov. Prechádzka Motýľou záhradou nám ponúkla možnosť vidieť a dotknúť sa rôznofarebných lietajúcich motýľov, ale tiež možnosť vidieť krásne exponáty motýľov a chrobákov. Na záver vychádzky sme si spoločne posedeli pri šálke kávy.2.8.2017
DC
Pamäťová olympiáda

Pamäťová olympiáda

Tradičné utorkové pamäťové cvičenia sme dnes zamenili za pamäťovú olympiádu. Súťažiaci sa rozdelili do dvoch družstiev a v priebehu dopoludnia plnili rôzne logické úlohy, čím si precvičili myslenie i pamäť a zároveň pracovali v kolektíve. Víťazné družstvo získalo sladkú odmenu.18.7.2017
DC
Výlet do Trnovca

Výlet do Trnovca

Krásne slnečné popoludnie sme si so seniormi spríjemnili výletom do blízkej obce Trnovec, kde sme sa poprechádzali a posedeli si na čerstvom vzduchu pri koláčiku a šálke kávy.8.6.2017
DC