Aktuality


Medzinárodný deň objatí

Medzinárodný deň objatí

Pri príležitosti siedmeho ročníka Dňa objatí nás navštívili dobrovoľníčky z mikulášskych gymnázií, ktoré seniorom rozdávali počas popoludnia objatie. Poslaním Dňa objatí je priniesť objatie a úsmev nie len tam kde chýba, ale tiež pripomenúť jeho hodnotu.27.6.2018
DC
Športové hry

Športové hry

Pri príležitosti Svetového dňa pohybom ku zdraviu sme pre seniorov zorganizovali športové popoludnie. Seniori sa rozdelili do súťažných tímov a postupne plnili súťažné úlohy. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu a víťazné družstvo pozornosť navyše.31.5.2018
DC
Stavanie Mája a Deň matiek

Stavanie Mája a Deň matiek

Mesiac máj sa v našom zariadení niesol v tradičnom stavaní Mája, majálese a oslavy Dňa matiek. Za pomoci seniorov sme si pri zariadení postavili brezu, ktorú sme predtým spoločne vyzdobili stužkami. Popoludnie sa nieslo v zábavnom duchu, kde sme si spoločne zaspievali a zatancovali. Druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli Deň matiek, kde sme seniorkám ako prejav úcty darovali kvietok a spevácky súbor Golden Age pripravil kultúrny program.16.5.2018
DC
Jarná úprava nášho okolia

Jarná úprava nášho okolia

Slnečné počasie motivovalo seniorov stráviť popoludnie vonku a pomôcť s úpravou kvetinových záhonov a vyčistiť okolie zariadenia po zime. Po práci sme si spoločne posedeli pri šálke kávy.15.4.2018
DC
Ferdo Mravec

Ferdo Mravec

Príbeh o Ferdovi Mravcovi, ktorý sa stratil zo svojho mraveniska a o priateľoch, ktorých stretne svojou cestou pri hľadaní domova nám prišli zahrať divadelníci z Divadla Sarus.23.3.2018
DC
Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme si uctili i naše seniorky a potešili ich kvietkom a milým slovom.8.3.2018
DC
Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

Veselé obdobie Fašiangov zavítalo i k našim seniorom, ktorí si spoločne pripravili niekoľko masiek. Medzi najobľúbenejšie patril čert, čarodejnica, strašidlo, mušketier a rôzne zvieratká. Fašiangovú zábavu sprevádzala hra na harmoniku, veselý spev, ale i hovorené slovo.9.2.2018
DC
Stavanie snehuliakov

Stavanie snehuliakov

Poriadnu snehovú nádielku na Liptove sme využili na stavanie snehuliakov, ktorí nám skrášľujú okolie nášho zariadenia. Seniori sa aktívne zapájali, snehuliakov po postavení spestrili čiapkami, šálom a vetvičkami.18.1.2018
DC
Vianočné obdobie

Vianočné obdobie

Vianočné obdobie sa v Domove pre seniorov Golden Age nieslo v duchu prípravy výzdoby, pečenia medovníkov, spoločenských posedení a kultúrnych programov. Seniorov prišli rozveseliť i detičky zo Špeciálnej základnej školy v Liptovskom Mikuláši. Kultúrny program doplnil vianočnými koledami Spevácky zbor Golde Age.2.1.2018
DC
Canisterapia

Canisterapia

Seniorom nášho zariadenia prišiel svojou prítomnosťou spríjemniť deň psík Dobby. Spolu so sociálnou pracovníčkou Zuzkou strávili deň na izbách seniorov, ktorí majú kladný vzťah ku zvieratám. Canisterapia pozitívne vplýva najmä na psychickú pohodu človeka a pomáha pri riešení psychologických, citových a sociálno - integračných problémoch. Návšteva psieho terapeuta mala veľký úspech a preto sa bude opakovať pravidelne.22.11.2017
DC
Jeseň v našom zariadení

Jeseň v našom zariadení

Jesenné obdobie sme v našom zariadení trávili aktívnym oddychom i návštevou kultúrnych podujatí. Krásne počasie sme využili na úpravu okolia zariadenia, našich kvetinových záhonov i výsadbu ovocných stromčekov. Počas októbra, mesiaca úcty k starším, sme spoločne navštívili kultúrne vystúpenie Sami sebe a hudobnej skupiny Kortina.9.11.2017
DC
5. výročie Golden Age

5. výročie Golden Age

V mesiaci október sme si pripomenuli piate výročie otvorenia Domova pre seniorov Golden Age. Oslava sa niesla v duchu kultúrneho programu, na ktorom sa podieľali samotní obyvatelia domova, personál i pozvaní hostia. Do programu svojim vystúpením prispeli deti zo Základnej školy v Kvačanoch, dôchodcovia z Klubu seniorov v Liptovskej Ondrášovej, Spevácky zbor Golden Age, Zuzka Čenková so psíkom Dobbym a personál sociálneho oddelenia.13.10.2017
DC
Medzinárodný deň pozitívneho myslenia

Medzinárodný deň pozitívneho myslenia

13. september je Medzinárodný deň pozitívneho myslenia a čokolády. Počas tohto dňa sme sa formou besedy snažili zvýšiť povedomie o vplyve pozitívneho myslenia na život seniorov. Zúčastnení seniori mali možnosť vyjadriť svoj názor, svoje pocity, myšlienky a úvahy na danú tému.13.9.2017
DC