Aktuality


 • Spoločne to zvládneme!


  Zväčšenie a revitalizácia jedálne a terasy v našom zariadení pre seniorov Golden Age.

 • Je mnoho situácií, kedy je dôležité držať za jeden povraz a práve teraz pred nami stojí veľká výzva.


  V súlade s neustálym zvyšovaním kvality života v našom zariadení Golden Age sme sa rozhodli pre revitalizovanie a rozšírenie jedálne a aj úpravu terasy, kde trávime spoločne s našimi seniormi pri rôznych aktivitách veľa času.


  Držíme sa našej vízie a to zabezpečenia kvalitnej služby na vysokej profesionálnej úrovni a samozrejme nám v prvom rade záleží na potrebách našich klientov. Tento projekt by splnil ich aj naše veľké spoločné želanie a to maximalizovať kultúru stravovania a zvýšiť ešte viac komfort nielen pri stravovaní, ale aj pri rôznych kultúrno - spoločenských aktivitách, ktoré v jedálni a na terase realizujeme. Hlavne našim seniorom, ktorí potrebujú invalidný vozíček by sa ešte viac uľahčil pohyb a zvýšil komfort.


  Týmto by sme chceli apelovať v mene našich klientov a poprosiť vás ľudí s veľkým srdcom o spoločnú participáciu na tomto projekte. Každý kto by chcel finančne pomôcť, pomôže predovšetkým našim seniorom a my mu budeme spoločne s nimi za to vďační. Veď predsa každý z nás si zaslúži dôstojné prežitie svojej jesene života.


  S Vďakou - riaditeľ PhDr. Roman Božik Ph.D. a zamestnanci ZpS a DSS Golden Age.
Kognitívne behaviorálna terapia a arteterapia

Kognitívne behaviorálna terapia a arteterapia

Ako každý štvrtok sme sa spoločne povenovali individuálne s PSS psychomotorickým cvičeniam na ktoré sa seniori tešia a zároveň sme si spoločne vymaľovali obrázky s jesennou tematikou a podľa vlastného výberu (arteterapia).3.10.2019
PK
Vítame mesiac október

Vítame mesiac október

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.Tento mesiac sme začali ako inak novou nástenkou, venovanou seniorom, v ranných hodinách u nás prebiehali pamäťové cvičenia a spoločne sme sa po obede poprechádzali po okolí zariadenia.1.10.2019
PK
Predstavenie ''Neboj sa''

Predstavenie "Neboj sa"

Pútavý príbeh, ktorý už naše staré mamy rozprávali, ožíva v podaní Divadla PORTÁL. Rozprávkové putovanie hlavného hrdinu za láskou aj strašidlami je tento krát obohatené hercami, ktorý použili aj bábky. Seniori tak mohli vidieť, aké nástrahy čakali Mateja na ceste za strachom.
Predstavenie sa našim seniorom ohromne páčilo, zabavili sme sa a za úsmev našich seniorov Vám ďakujeme.30.9.2019
PK
Športové a logické dopoludnie

Športové a logické dopoludnie

V stredajší deň sme pre našich seniorov pripravili pohybové a logické disciplíny, kde naháňali body ale hlavne spoluvytvárali vynikajúcu atmosféru v našej jedálni. Seniori sa tak zamerali na psychomotorické cvičenia, na ktoré sme využili vhodné pohybové prístupy a hry. Hry psychomotoriky umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne zapájajú človeka do kolektívneho cítenia a zvádzajú jednotlivca do kolektívu. Sme vždy radi, že pripravené aktivity našich klientov veľmi bavia a tešia sa na to čo si pre nich opäť prichystáme. Na záver sme si opäť pripravili pre seniorov diplomy a sladkú odmenu. 25.9.2019
PK
Beseda o Alzheimerovej chorobe

Beseda o Alzheimerovej chorobe

V rámci utorkového pamäťového cvičenia si sociálne pracovníčky pripravili besedu ku svetovému dňu Alzheimerovej choroby (21.septembra), ktorej cieľom bolo aj oboznámenia sa PSS s touto chorobou, respektíve pojem Alzheimerová choroba, kedy už zabúdanie nie je bežným prejavom starnutia, ako rozpoznať chorobu a možnosti liečby. Pre nás v zariadení je jednou z mnohých aktivít práve samotné pamäťové cvičenie, za ktoré sú naši klienti vďační a tešia sa na nové úlohy. Ku koncu besedy nasledovala diskusia a obľúbená pieseň.24.9.2019
PK
Kognitívno behaviorálna terapia

Kognitívno behaviorálna terapia

KBT je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. KBT vychádza z overených vedeckých princípov a stavia na presnom popise príznakov alebo problémov, ktoré majú byť liečebným postupom ovplyvnené. V našom zariadení sme si dnes vyskúšali pilotný program v spolupráci s PhDr. Katarínou Piačkovou a jej asistentkou. Mnohým sa program páčil, s niektorými PSS bola práca ťažšia, s inými ľahšia ale spoločnými silami sme to zvládli. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu12.9.2019
PK
Senior kaviareň

Senior kaviareň

Utorkový, slnečný a septembrový deň sme využili na spoločné trávenie vonku posedením pri zariadení alebo na našej terase, kde si naše sociálne pracovníčky pripravili opäť pre seniorov obľúbenú kávičku a spoločne sa porozprávali o aktuálnom dianí vo svete ako aj na Slovensku. Niektorí zase využili teplé slnečné lúče na zber energie a na relaxáciu.10.9.2019
PK
Lokálna kryoterapia

Lokálna kryoterapia

Kryostimulácia je liečba chladom s použitím nízkej teploty (-160 stupňov), spôsobuje povzbudenie ciev, ktoré významne napomáha pri liečbe zdĺhavých ochorení pohybového aparátu. Preto aj u nás prišla možnosť vyskúšať si účinky kryoterapie priamo u nás v zariadení.6.9.2019
PK
Hydroterapia

Hydroterapia

Užívame si posledný Augustový týždeň!Okrem tradičnej Senior Jogy sme si posedeli aj pri našej relaxačnej fontáne, kde sme si nie len dobre oddýchli a načerpali energiu. Dnešné horúce počasie nám dovolilo využiť aj jednu z terapií (hydroterapia). Dnes existuje celá rada spôsobov použitia vody, napríklad striedavé horúce a studené kúpele nôh, sedacie kúpele, slané kúpele a podobne. My sme dnes využili vodu na povzbudenie i uvoľnenie tela (ovlažovanie končatín).30.8.2019
PK
Výročie SNP

Výročie SNP

Dnešný deň sme trávili najmä na terase a na slniečku. Spoločne sme si zacvičili rannú Senior Jogu a následne sme cvičili s reflexnými loptičkami a klbkami pre zlepšenie jemnej motoriky a pre udržanie dobej nálady. Ku príležitosti zajtrajšieho 75. výročia Slovenského národného povstania sme si pripomenuli "časy minulé", na mladosť a to, čo práve tento sviatok v nás prebúdza28.8.2019
PK
Arteterapia

Arteterapia

Umelecký výtvor nemusí vznikať len v ateliéroch.Preto sme sa včera a dnes zamerali na kreslenie (arteterapia), ktorá nám pomáha zbaviť sa stresu a úzkosti, posilňuje pozitívne emócie a kreativitu. Zároveň sme dnešný upršaný deň trávili v čitateľskom krúžku.22.8.2019
PK
Helioterapia

Helioterapia

Počas krásneho počasia trávime voľný čas aj posedením na slniečku a prechádzkami v okolí zariadenia, ktoré si spríjemňujeme rozhovormi a relaxáciou (Helioterapia).15.8.2019
PK
Psychomotorické cvičenia

Psychomotorické cvičenia

V psychomotorickej terapii je základným terapeutickým médiom pohyb. Pohyb tvorí jadro vývinu človeka a má významný vplyv na vývoj reči, sociálne prijateľného správania a kognitívnych schopností. Prostredníctvom pohybových aktivít človek získava informácie o sebe, poznáva sám seba, dostáva spätnú väzbu. U nás sa aktívne venujeme aj psychomotorickým cvičeniam v klubovni, na izbách a za pekného počasia aj na slniečku.14.8.2019
PK