Aktuality


Zazimovanie rastlín

Zazimovanie rastlín

Mnohé rastliny, ktoré pestujeme sú počas zimy viac ohrozované. Pripraviť rastliny na najchladnejšie mesiace v roku je potrebné včas, ale nie s príliš veľkým predstihom. DpS Golden Age využilo naozaj krásne počasie počas ktorého spolu s klietkami zazimovali "zeleň" t. j. presunuli všetky muškáty v exteriéri na chodby zariadenia, zazimovanie kvetinových hriadok pomocou čečiny, očista vonkajších parapetných dosiek a inej úpravy (pracovná terapia).22.10.2020
PK
Svetový deň jabĺk

Svetový deň jabĺk

Neodmysliteľnou súčasťou jesenného obdobia patria jablká. Jablko vnímame ako niečo úplne bežné, hoci je najcennejším z ovocí. Jablko sprevádza človeka už od Adama a k nášmu zdraviu prispievajú už tisícky rokov. Nové výskumy odhaľujú podrobnosti zloženia jabĺk, ako aj ich vplyv na zdravie. DpS Golden Age si zároveň ku medzinárodnému dňu jabĺk pripravilo besedu ako aj súťaž o najdlhšiu ošúpanú šupku z jabĺk. A ako inak nechýbala odmena vo forme diplomu pre víťazov aj zúčastnených a šťavnaté jabĺčka nakoniec.21.10.2020
PK
Kultúrny program pre našich seniorov

Kultúrny program pre našich seniorov

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k starším ľuďom. Pri tejto príležitosti sme pripravili milé rozptýlenie a potešenie pre klientov v našom zariadení. Dnes dňa 14.10.2020 sme sa spoločne zišli pri krásnych prednesených básniach venovaných všetkým seniorom a hudbe v znení piesní mladosti. Čerešničkou bolo spontánne tančenie a spev kedy sme pocítili lásku, úctu a potešenie opatrovať našich starých rodičov, ktorí nás neustále učia žiť naplno.14.10.2020
PK
Napredujeme a digitalizujeme

Napredujeme a digitalizujeme

V rámci mesiaca Október- mesiaca úcty k starším sme zakúpili novú techniku a to vo forme premietacieho plátna a projektoru vďaka ktorým sa naša práca ešte viac z efektívni.
V piatok sme si pripomenuli v spolupráci s RÚVZ deň Alzheimerovej choroby (21.09) vo forme besedy, za účelom zvyšovania povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia so zameraním na predchádzanie neurodegeratívnych ochorení.
Dnes nám hrala Veselohra Jozefa Hollého Kubo v interpretácii nezabudnuteľného Jozefa Krónera.12.10.2020
PK
Individualita klientov

Individualita klientov

Individuálna práca s našimi seniormi je založená na individuálnom prístupe práce s každým obyvateľom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky sociálny pracovník zisťuje individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého obyvateľa a na základe týchto informácií stanovuje individuálny plán rozvoja osobnosti obyvateľa. Vždy berie ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Jeho cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého obyvateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít a udržovať jeho kontakt so spoločenským prostredím.06.10.2020
PK
Mesiac október- mesiac úcty k starším

Mesiac október- mesiac úcty k starším

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý rok, pretože oni si ju zaslúžia. Aj my v našom zariadení Golden Age celoročne prejavujeme našim klientom úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti, pripravovaných aktivít, podujatí a hlavne otvorenými srdciami pre pochopenie a lásku k nim.02.10.2020
PK
Oslava narodenín klientov

Oslava narodenín klientov

Piatkový upršaný deň sme ako inak začali rannou Senior jogou, množstvom spoločenských hier, čítaním listov od rodín, komunikácia cez telefón a poobede ako každý koniec mesiaca sme oslávili narodeniny septembrových klientov. Srdečne gratulujeme a želáme hlavne veľa zdravíčka, veľa šťastných rokov a šťastných krokov .25.09.2020
PK
Individuálny prístup v práci s klientmi

Individuálny prístup v práci s klientmi

Okrem množstva aktivít a záujmových činností, je pre nás dôležité zameranie sa na potreby našich seniorov - niektorí potrebujú pomôcť pri obyčajných úkonoch (výber literatúry z knižnice) obsluha mobilných telefónov, ktoré sú ťažšie pochopiteľné pre seniorov, iní potrebujú pomoc pri komunikácii s rodinou a v neposlednom rade základ našej práce je tvorba plánov pre spoznanie, podporu a zabezpečenie osobných potrieb našich seniorov.23.09.2020
PK
Jesenná rovnodennosť

Jesenná rovnodennosť

Prvý jesenný deň: Prišlo babie leto!? Hneď je seniorom veselšie! V tento krásny deň sa seniori stretli pri pamäťových a psychomotorických cvičeniach, oprave šatstva (ďakujeme našej šikovnej Janke) a skladačkách. Poobede sa vzduch niesol v tónach hudby, tanca, slnečných lúčov, a nechýbala aj pracovná terapia pri ktorej si postupne naše ˇˇrodinné prostredieˇˇ skrášľujeme jesennými dekoráciami.22.09.2020
PK
Aktivity celého týždňa našich seniorov

Aktivity celého týždňa našich seniorov

Okrem hlavných aktivít si radi posedíme na slniečku a vychutnávame si ešte teplé slnečné lúče, keď je zlé počasie zahráme sa rôzne spoločenské hry, venujeme sa psychomotorickým aktivitám, niektorí sa radi venujú umeleckým činnostiam (Arteterapia) a iní zase sa venujú svojim záujmovým činnostiam.18.09.2020
PK
Elektrokardiograf

Elektrokardiograf

EKG - je veľmi jednoduchý, nenáročný a hlavne nebolestivý spôsob vyšetrenia, vďaka ktorému má lekár prehľad o elektrickej aktivite srdca. Jeden elektrokardiograf nám do daru priniesli MUDr. Hrbčová a MUDr. Halkova, začo veľmi pekne ďakujeme16.09.2020
Pk
Bolo nám cťou, ďakujeme.

Bolo nám cťou, ďakujeme.

Dňa 8.9.2020 v tichosti odišla naša mama, stará mama, prastará mama i priateľka, Marienka Feriančeková, ktorá bola Vašou klientkou 5 rokov. Touto cestou chceme vyjadriť svoju vďaku celému personálu zariadenia za starostlivosť a láskavý prístup. Boli sme spokojní s opaterou,programom pre seniorov aj prístupom službukonajúcich sestier, vždy bola čistá a upravená. Aj napriek tomu , že posledné dva roky bola na vozíčku,chodievala s pomocou personálu von. Ďakujeme za to, že mohla dôstojne dožiť vo vašom zariadení a ďakujeme aj za to,že v posledných dňoch jej života nám nebolo odopreté ju kedykoľvek navštíviť, alebo zavolať a informovať sa,stretli sme sa len s ochotou a snahou pomôcť.Veľké ďakujeme a vaše zariadenie srdečne odporúčame. Rodina Feriančeková.13.09.2020
PK