Aktuality


 • Spoločne to zvládneme!


  Zväčšenie a revitalizácia jedálne a terasy v našom zariadení pre seniorov Golden Age.

 • Je mnoho situácií, kedy je dôležité držať za jeden povraz a práve teraz pred nami stojí veľká výzva.


  V súlade s neustálym zvyšovaním kvality života v našom zariadení Golden Age sme sa rozhodli pre revitalizovanie a rozšírenie jedálne a aj úpravu terasy, kde trávime spoločne s našimi seniormi pri rôznych aktivitách veľa času.


  Držíme sa našej vízie a to zabezpečenia kvalitnej služby na vysokej profesionálnej úrovni a samozrejme nám v prvom rade záleží na potrebách našich klientov. Tento projekt by splnil ich aj naše veľké spoločné želanie a to maximalizovať kultúru stravovania a zvýšiť ešte viac komfort nielen pri stravovaní, ale aj pri rôznych kultúrno - spoločenských aktivitách, ktoré v jedálni a na terase realizujeme. Hlavne našim seniorom, ktorí potrebujú invalidný vozíček by sa ešte viac uľahčil pohyb a zvýšil komfort.


  Týmto by sme chceli apelovať v mene našich klientov a poprosiť vás ľudí s veľkým srdcom o spoločnú participáciu na tomto projekte. Každý kto by chcel finančne pomôcť, pomôže predovšetkým našim seniorom a my mu budeme spoločne s nimi za to vďační. Veď predsa každý z nás si zaslúži dôstojné prežitie svojej jesene života.


  S Vďakou - riaditeľ PhDr. Roman Božik Ph.D. a zamestnanci ZpS a DSS Golden Age.
Bábikoterapia

Bábikoterapia

Je oficiálnou a účinnou formou terapie, ktorá pozitívne vplýva na zníženie agresivity, eliminuje pocit úzkosti, dezorientácie, podnecuje k aktivite a oživuje spomienky z produktívneho veku našich seniorov. Terapeutická bábika pripomína živého človeka najmä svojou fyzickou stavbou pričom je vytvorená zo zdravotne nezávadného materiálu. Jej ohlasmi sú zníženie agresivity, zmätenosti, úzkosti a zlepšuje sociabilitu (klienti opäť začínajú rozprávať).9.1.2020
PK
Vítame mesiac január

Vítame mesiac január

Nový rok 2020 sme spoločne začali novou nástenkou (pracovná terapia) a tešíme sa čo nám nový rok prinesie.2.1.2020
PK
Vianočná pošta

Vianočná pošta

Všetko má svoju históriu a tá o vianočných pozdravoch stojí za povšimnutie. Odosielanie pozdravov sa stalo tradíciou a tešíme sa z toho, že aj keď dnes všetko posielame cez internet, na klasické papierové novoročenky sa stále nezabudlo. ĎAKUJEME... Každému- deťom, pani učiteľkám (ZŠ K. Brúderovej, ZŠ s MŠ sv. Kríža, ZŠ z Ilavy, ZŠ s MŠ Predajná, ZŠ s MŠ Vikartovce, ZŠ Mudroňová BA a LEPORELO o.z.) a ostatným, ktorí sa zapojili do zasielania vianočných pozdravov (bolo ich neúrekom) našim seniorom, ktorí boli neraz prekvapení a príjemne potešení.Týmto Vám aj želáme v mene celého zariadenia Golden Age v novom roku 2020 šťastie, lebo je krásne, zdravie, lebo je vzácne, lásku, lebo jej je málo a všetko čo by za to stálo.1.1.2020
PK
Vystúpenie ECAV z Liptovského Mikuláša

Vystúpenie ECAV z Liptovského Mikuláša

Ku koncu roka nás prišiel kultúrne naplniť evanjelický cirkevný zbor, ktorý nám harmonicky predviedol vianočné koledy a piesne. Obohatením bolo prednesenie vianočnej básne, členky zboru a zakončením modlitby. Ďakujeme za povzbudenie našich seniorov a dodaniu nových síl do nového roku.31.12.2019
PK
Seniori z Liptovskej Porúbky

Seniori z Liptovskej Porúbky

U nás sme tento rok mohli zažiť mnoho vystúpení všetkých vekových kategórií. Nechýbalo aj vystúpenie seniorov z Liptovskej Porúbky, ktorý prišli zahrať a zaspievať našim klientom počas vianočných sviatkov.
Rok sa už končí, možno bol krátky. Všetkým Vám želáme príjemné sviatky a šťastný Nový rok 2020. Ďakujeme27.12.2019
PK
Projekt ''Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?'' a vianočné posedenie

Projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" a vianočné posedenie

Vianoce sú za dverami aj v našom zariadení pre seniorov. Aby naši klienti v čarovnej atmosfére Vianoc aspoň na chvíľu zabudli na svoje zdravotné problémy a z nich vyplývajúce starosti, ako malý vianočný darček sme pre nich pripravili tradičné Vianočné posedenie s občerstvením. Výnimočnou časťou tohto dňa boli darčeky pre našich seniorov. V rámci zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?" nám bolo dovezené obrovské množstvo darov, ktorými sme v piatkový deň obdaruvali našich klientov. Za toto prekrásne gesto a možnosť našim seniorom takouto formou vyčarovať úsmev na perách ďakujeme celému projektu a osobám s ním spojeným tj. Pani Veronike Lúčanovej a jej partnerovi za doručenie balíkov na našu adresu.21.12.2019
PK
Vystúpenie ľudového súboru Jalovčianka

Vystúpenie ľudového súboru Jalovčianka

V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. Včera sme tak mali opäť možnosť vypočuť si krásne tóny a spev ľudového súboru Jalovčianka a zároveň sme si spoločne zaspievali vianočné piesne, vypočuli sme si priania k vianočným sviatkom a k Novému roku. Za príjemné melódie a vianočnú atmosféru Vám z celého srdca ďakujeme a želáme krásne sviatky a šťastný Nový rok.18.12.2019
PK
Vystúpenie MŠ Liptovská Ondrašová

Vystúpenie MŠ Liptovská Ondrašová

Dnes nás navštívili detičky z materskej škôlky v Liptovskej Ondrašovej, ktoré nám priniesli úsmevy na tvárach našich seniorov. Týmto sa chceme poďakovať materskej škôlke za možnosť opäť sa potešiť z krásneho vianočného predstavenia a najmä deťom za ich sviežu pozitívnu náladu, ktorú nám do zariadenia priniesli.16.12.2019
PK
Vystúpenie divadlo portál: Vianočná rozprávka

Vystúpenie divadlo portál: Vianočná rozprávka

Dnes na Luciu nás potešilo prešovské profesionálne divadlo so svojím vianočným hudobno-dramatickým predstavím Vianočná rozprávka. Ide o veselý príbeh s piesňami o skoro stratených Vianociach. Vianoce nemajú len ľudia, ale aj zvieratá a aj oni sa môžu dostať na zoznam zlých a tak ohroziť svoje Vianoce. Samozrejme nechýbal aj neposlušný čert a anjel, ktorý pomohli zachrániť sviatky. Na záver vystúpenia boli divadelníci nami obdarovaný krásnymi vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi. A tak v mene seniorov a celého zariadenia Golden Age Vám zo srdca ďakujeme a prajeme krásne vianočné sviatky.13.12.2019
PK
Vianočné vystúpenie Vrbové prútie

Vianočné vystúpenie Vrbové prútie

V dnešný podvečer nás prišla navštíviť liptovská ľudová skupina Vrbové prútie, ktorá so sebou priniesla nádherné tóny vianočných piesni a priniesla nám zároveň aj pocit vianočných sviatkov. Odzneli známe piesne a na tu chvíľu k nám zavítalo aj čaro Vianoc v podobe piesne Tichá noc.10.12.2019
PK
Návšteva svätého Mikuláša

Návšteva svätého Mikuláša

Svätý Mikuláš nie je vymyslenou postavou, ale skutočne existoval. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Na sv. Mikuláša sme našim klientom pripravili prekvapenie vo forme mikulášskeho balíčka z ktorého mali ohromnú radosť a nám sa odvďačili krásnymi slovami, prianiami a krátkymi básničkami, za ktoré ďakujeme.6.12.2019
Pk
Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Zdobenie stromčeka a vianočná výzdoba

Vianočný stromček je najznámejší symbol Vianoc. Zdobil sa spravidla na Štedrý deň. Dnes už ale mnohí z nás zdobia stromček skôr, pretože sa z jeho krásy a hlavne vône chcú tešiť čo najdlhšie. Je symbolom všeľudského symbolu života a prosperity.
U nás sme dnešné aktivity zakončili zdobením stromčeka (pracovná terapia) ako aj výzdobou v našom zariadení.5.12.2019
PK