Aktuality


Felinoterapia

Felinoterapia

Prostredníctvom kontaktu s mačkou sa človek učí prijímať samého seba aj so svojimi kladmi či zápormi ako plnohodnotnú bytosť a testuje či preveruje vlastnú schopnosť nadväzovať kontakty s okolitým svetom. Prítulnosť zvieratka je upokojujúca a mnohí milovníci mačiek sú navyše presvedčení, že medzi nimi a ich mačacím miláčikom existuje akási emocionálna a či dokonca spirituálna, duchovná spriaznenosť. Možno je to preto, že v týchto elegantných stvoreniach hľadáme a nachádzame aj štipku vlastnej divokej podstaty.
Opäť u nás môžete stretnúť domáceho miláčika a pre našich seniorov je to nová možnosť radosti a potechy pri trávení voľného času na slniečku. Zároveň týmto ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Prísažnej za príbytok pre nášho miláčika.27.7.2020
PK
Aktivity celého týždňa

Aktivity celého týždňa

Celý týždeň sa niesol v športovo - vedomostnej atmosfére - Senior joga, vymýšľanie nových hier a cvičení. Dobre sme sa zabávali pri bublifuku, ale aj pri zhadzovaní opíc zo stromu. Zakončili sme ho dnešnou olympiádou, na ktorú nám darovali spoločenské hry naše kolegyne, Veronika S. a Daniela M. za ktoré im veľmi pekne Ďakujeme.17.07.2020
PK
Beseda ku sviatku sv. Cyrila a Metoda

Beseda ku sviatku sv. Cyrila a Metoda

Slováci si počas nedeľného štátneho sviatku pripomínali kresťanských vierozvestcov, svätého Cyrila a Metoda. Dnes sme si spoločne prečítali čo tento sviatok znamená aj s chladenou dobrotou v ruke. Nechýbala naša ranná Senior joga.6.7.2020
PK
Vítame mesiac Júl

Vítame mesiac Júl

Nový mesiac sme začali aj poslednou fázou uvoľňovania opatrení pričom sme nezabudli zo zavedením našich obľúbených aktivít- cvičenie Senior jogy, tvorby novej nástenky (pracovná terapia) a trávenie času na slniečku.01.07.2020
PK
Zasadanie samosprávy zariadenia

Zasadanie samosprávy zariadenia

Spoločne so samosprávou tvorenou našimi seniormi pravidelne zasadáme s cieľom zlepšovania a zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb.Seniori tak majú možnosť spoločne s vedením zariadenia Golden Age diskutovať na prípadné nedostatky a spoločne tak navrhovať možné riešenia alebo oboznamovať sa s novými dôležitými informáciami.29.06.2020
PK
Oslávenci mesiaca jún

Oslávenci mesiaca jún

Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám láska srdce hreje, nech Vám nikdy smutno nie je a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie. Želáme Vám naši seniori všetko len to najlepšie a sme radi že ste prijali pozvanie k prestretému stolu a že takýmto drobným skutkom Vám môžeme aj na malú chvíľu vyčarovať úsmev na Vašich tvárach.19.06.2020
PK
Pracovná terapia

Pracovná terapia

Dnes naše šikovné seniorky využili doobedné krásne počasie na zveľadenie našej záhrady.18.06.2020
PK
Výlet seniorov

Výlet seniorov

Smer Ľubeľa. Dnešný výlet ku pani doktorke Hrbčovej nás okrem zdravotného hľadiska zaviedol aj ku relaxácií na čerstvom vzduchu s malou drobnosťou vo forme sladkej cukrovinky .15.06.2020
PK
Aktivity v klubovni

Aktivity v klubovni

Jemná motorika sa týka činnosti ruky, prípadne len prstov (napr. schopnosť písať). Je dôležité podporovať a rozvíjať schopnosti v dimenzii podpora aktivity jemnej motoriky. Plní to úlohu pri posilňovaní sebaobslužných aktivít, pri posilňovaní sebaúcty a sebavedomia. Počasie nám veľmi nepraje ale nezabúdame byť stále aktívny (formou cvičení, rozhovorov, hudby a tanca)11.06.2020
PK
Oslava narodenín v kruhu seniorov

Oslava narodenín v kruhu seniorov

Dnes sme slávili krásnu dlhovekosť našich dvoch senioriek, pričom sme si spoločne zasadli a vychutnali výbornú malinovú tortu v kruhu najbližších seniorov (ďakujeme vedúcej stravovacieho úseku).
Oslava bola ešte viac výnimočná, keď sme našej seniorke s hrdosťou mohli v mene obce Závažná Poruba, v mene starostu a zástupcu obce odovzdať plaketu k jubileu a ku dlhodobému prispievaniu článkov do Porúbskych novín. Milé oslávenkyne! V pokojnom tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rastie. A každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Dvíhame teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdia naše, nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia. Chceme a prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázali potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa spokojnosti, porozumenia a lásky.05.06.2020
PK
Rozšírená možnosť komunikácie so seniormi

Rozšírená možnosť komunikácie so seniormi

Ďakujeme spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. za dodanie 4 tabletov značky Huawei spolu so SIM kartami a tak nám napomohli zabezpečiť väčšie pohodlie našich seniorov pri komunikácií s blízkymi prostredníctvom internetu.02.06.2020
PK