Aktuality


Súťaž a biele ozdoby

Súťaž a biele ozdoby

Včera sa u nás konala športovo-vedomostná olympiáda na ktorej sme si precvičili pamäť, chuťové poháriky, šikovné ruky a nohy. Dnes sme si opäť pripravovali ozdoby z cesta aj na vianočný stromček. Pre našich aktívnych seniorov sme nakoniec a za odmenu pripravili ich obľúbenú kávičku.26.11.2020
PK
Vianočné dekorácie a vianočné produkty

Vianočné dekorácie a vianočné produkty

V rámci ergoterapie naši seniori pripravujú množstvo rôznych výrobkov z rôzneho materiálu - od pohľadníc až po rôzne vianočné ozdoby. Niektorí okrem pozdravov píšu aj listy. Pri ich výrobe zažívame veľa úsmevných situácií. Vidno že sa im takáto činnosť páči.24.11.2020
PK
Tvorba koláže

Tvorba koláže

Tvorenie z papiera je nenáročné na materiál a špeciálne potreby na tvorenie. Obyčajne vám stačia papiere rôznych druhov, lepidlo a nožnice. Pri tvorení si oddýchnete a dobre sa zabavíte. Dnes sme použili techniku lepenia z krepového papiera, s ktorou naši seniori pretvorili jednoduché obrázky v krásne pestrofarbnú koláž.04.11.2020
PK
Dar vo forme hygienických potireb

Dar vo forme hygienických potireb

Ďakujeme Centru sociálnych služieb Eden, Iba spolu o.z. a Mgr. Šišilovej za odovzdanie daru vo forme 189 ks toaletného papiera a 120 ks kuchynských utierok.03.11.2020
PK
Mesiac november

Mesiac november

Začiatok novembra už tradične patrí tvorbe nástenky a zároveň spomienke na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých vystriedala Pamiatka zosnulých. Dnes sme si spomenuli na našich zosnulých pri zapálených sviečkach, spoločnom čítaní a v tichej modlitbe.02.11.2020
PK
Októbroví oslávenci

Októbroví oslávenci

Niekoľkými fotografiami si s Vami pripomenieme piatkovú oslavu októbrových narodenín našich seniorov.Všetko dobre k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie, nech Vám šťastie, zdravie, láska nablízku vždy zostane. Ešte raz gratuluje DpS Golden Age.1.11.2020
PK
Jesenné práce

Jesenné práce

Medzi jesenné práce patrí aj hrabanie lístia, ktorého sa vo forme brigády chopili naši seniori (ergoterapia). Areál nášho zariadenia bol plný opadaného lístia a tak sa klienti pustili do jeho upratovania. Pripravili si hrable, lopaty, metly a " hor sa do práce" . Výsledkom z práce zanechal v nich pocit užitočnosti, spokojnosti a za odmenu každý pracant bol odmenený dobrou kávičkou. Zároveň chceme poďakovať firme Juráš Autoplachty za zabezpečenie plachty pre altánok, vďaka čomu budeme môcť naďalej poskytovať (na základe aktuálnej karanténnej situácie a bezpečí našich seniorov) poradenstvo, administratívu a iné interné aj externé záležitosti.27.10.2020
PK
Zazimovanie rastlín

Zazimovanie rastlín

Mnohé rastliny, ktoré pestujeme sú počas zimy viac ohrozované. Pripraviť rastliny na najchladnejšie mesiace v roku je potrebné včas, ale nie s príliš veľkým predstihom. DpS Golden Age využilo naozaj krásne počasie počas ktorého spolu s klietkami zazimovali "zeleň" t. j. presunuli všetky muškáty v exteriéri na chodby zariadenia, zazimovanie kvetinových hriadok pomocou čečiny, očista vonkajších parapetných dosiek a inej úpravy (pracovná terapia).22.10.2020
PK
Svetový deň jabĺk

Svetový deň jabĺk

Neodmysliteľnou súčasťou jesenného obdobia patria jablká. Jablko vnímame ako niečo úplne bežné, hoci je najcennejším z ovocí. Jablko sprevádza človeka už od Adama a k nášmu zdraviu prispievajú už tisícky rokov. Nové výskumy odhaľujú podrobnosti zloženia jabĺk, ako aj ich vplyv na zdravie. DpS Golden Age si zároveň ku medzinárodnému dňu jabĺk pripravilo besedu ako aj súťaž o najdlhšiu ošúpanú šupku z jabĺk. A ako inak nechýbala odmena vo forme diplomu pre víťazov aj zúčastnených a šťavnaté jabĺčka nakoniec.21.10.2020
PK
Kultúrny program pre našich seniorov

Kultúrny program pre našich seniorov

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k starším ľuďom. Pri tejto príležitosti sme pripravili milé rozptýlenie a potešenie pre klientov v našom zariadení. Dnes dňa 14.10.2020 sme sa spoločne zišli pri krásnych prednesených básniach venovaných všetkým seniorom a hudbe v znení piesní mladosti. Čerešničkou bolo spontánne tančenie a spev kedy sme pocítili lásku, úctu a potešenie opatrovať našich starých rodičov, ktorí nás neustále učia žiť naplno.14.10.2020
PK
Napredujeme a digitalizujeme

Napredujeme a digitalizujeme

V rámci mesiaca Október- mesiaca úcty k starším sme zakúpili novú techniku a to vo forme premietacieho plátna a projektoru vďaka ktorým sa naša práca ešte viac z efektívni.
V piatok sme si pripomenuli v spolupráci s RÚVZ deň Alzheimerovej choroby (21.09) vo forme besedy, za účelom zvyšovania povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia so zameraním na predchádzanie neurodegeratívnych ochorení.
Dnes nám hrala Veselohra Jozefa Hollého Kubo v interpretácii nezabudnuteľného Jozefa Krónera.12.10.2020
PK
Individualita klientov

Individualita klientov

Individuálna práca s našimi seniormi je založená na individuálnom prístupe práce s každým obyvateľom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky sociálny pracovník zisťuje individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého obyvateľa a na základe týchto informácií stanovuje individuálny plán rozvoja osobnosti obyvateľa. Vždy berie ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Jeho cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého obyvateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít a udržovať jeho kontakt so spoločenským prostredím.06.10.2020
PK